Arv fra stefar

Publisert: 20.03.2020

Vi er to søsken voksne. Vår stefar har ikke adoptert oss. Han har ett tidligere barn i utlandet som han ikke har kontakt med. I tillegg har han en søster som er erklært dement og som han har utløst fremtidsfullmakt på. Utover sin søster og tidligere barn er det ingen familie. Han har opprettet testament som sier at vi stebarna skal få alt utenom pliktdelsarv til sitt barn i utlandet. Dette har vi en forståelse for at er oppad begrenset til 1 mill? Er vi stebarna sikret på denne måten?

Svar:

Arven til barnet i utlandet er kun begrenset til lovens minstearv på kr 1 mill (dette blir endret til 15G snart = 1,5 mill) dersom dette er presisert i testamentet. Hvis ikke vil barnet i utlandet ha krav på 2/3 av hele arven hans. Dere bør derfor sjekke nøye at testamentet har denne presiseringen.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: