Arv for bortadoptert barn

Publisert: 29.05.2018

Barnevernet har tatt vår datter. Vi har ikke samvær, kontakt, foreldreansvar eller inforett. De har også skiftet etternavn på henne. Hvordan stiller dette seg på det arvemessige planet?

Svar:

Slik du beskriver situasjonen kan det synes som om dere er fratatt foreldreansvaret og slik at barnet er adoptert av de det nå bor hos. Dette innebærer at barnet er arveberettiget i forhold til sine adoptivforeldre og ikke dere.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: