Arv etter mann med særeie

Publisert: 25.02.2020

Vi er gift og har særkullsbarn. Vi kjøpte bolig før vi giftet oss, men boligen står tinglyst på han og han står alene på lånet. Jeg betaler løpende utgifter. Han har lån på 1/3 av boligens verdi. Han har formue i bolig og andel/aksjer i eiendomsfirma han har fått overført fra sin far. Om han skulle falle i fra vil jeg da arve 1/4 av hele hans formue også det som faren har overført til han før vi gifta oss? Eller kan faren ha opprettet et klausul mot dette?

Svar:

Ektefellearven er 1/4 av alle verdier etter ektefellen når han har barn. Det gjelder også skjevdelingsverdier og særeie. Denne arven kan begrenses, men du skal uansett ha minstearv på 1/4. Merk deg at en slik begrensning ikke vil være gyldig dersom du ikke har fått kunnskap om det. Det er også kun din ektefelle som kan begrense dette i testament.

Det kan likevel være forbehold og betingelser i det som er overført fra faren til din ektefelle som kan påvirke hva som er verdien, f. eks. forkjøpsrett for andre, begrensninger i uttak, rett til uttak for andre osv.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: