Arv etter barnløs bror

Publisert: 21.02.2020

Min bror døde for i fjor. Gift ingen barn. Da er vel vi hans arvinger? Kan vi kreve vår arv i privat skifte eller har konen rett til å sitte i uskiftet bo? Hun gjør mye rart og begynt og selge ting.

Svar:

Kona har rett til å sitte i uskiftet bo, jfr arvelovens § 9.

Det er imidlertid noen begrensninger på hva hun kan gjøre i § 19;
§ 19. Attlevande ektemake som sit i uskift bu, må ikkje utan samtykke frå arvingane gi bort fast eigedom, eller gi andre gåver som står i mishøve til formuen i buet.

Har ektemaken gitt slik gåve utan samtykke, kan kvar av arvingane få gåva omstøytt ved dom dersom gåvemottakaren skjøna eller burde ha skjøna at ektemaken ikkje hadde rett til å gi gåva. Søksmål må reisast innan eitt år etter at arvingen fekk kunnskap om gåva.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: