Arbeidsgivers rett til å endre pensjonsavtale

Publisert: 25.06.2018

Arbeidsavtale med blankofullmakt til arbeidsgiver? Da jeg i sin tid ble ansatt hos min nåværende arbeidsgiver, skrev jeg under på en arbeidsavtale som m.a. inneholdt følgende passus: "Bedriften har frie pensjons- og forsikringsordninger som du vil bli innmeldt i fra ansettelsesdato." Har man ved å skrive under på en slik avtaletekst gitt arbeidsgiver (uavgrenset) fullmakt til (flere år) senere uten videre å innlemme den ansatte i nye forsikringsordninger som ikke allerede var etablert på ansettelsestidspunktet?

Svar:

Det som er en vanlig passus i arbeidsavtalen er at den ansatte er omfattet av arbeidsgivers "til enhver tid gjeldende pensjons- og forsikringsordninger". Det har vært flere dommer knyttet til arbeidsgivers adgang til å gjøre slike endringer. Utgangspunktet er en tolkning av avtalen mellom den ansatte og arbeidsgiver, og resultatet av dommene er at arbeidsgivers handlefrihet er forholdsvis stor.

Med vennlig hilsen, advokat Hege Kristine Walløe

Del denne artikkelen: