Arbeidsgiver vil ikke erstatte skade på bil på jobb

Publisert: 15.06.2018

Jeg arbeider på en arbeidsplass med tidvis utagerende beboere (mindreårige med ulike utviklingsutfordringer) og risiko for skade på person og eiendom. Ifm. skader på bilen til en kollega, utført av en beboer, uttaler ledelsen at de ikke tar noe ansvar i situasjonen, men at alle ansatte selv må ordne og betale for reparasjoner.

Jeg tenker at det er en selvfølge at arbeidsgiver har forsikringer og ordninger mtp. slike situasjoner og at ledelsens håndtering er for dårlig. Hva sier jussen?

Svar:

Utgangspunktet er at arbeidsgiver selv kan bestemme hvilke forsikringer de ønsker å tegne, med unntak av lovpålagte forsikringsordninger til fordel for de ansatte (for eksempel yrkesskade og pensjon). Utgangspunktet er videre at de ansatte har ansvar for å tegne forsikring for egne gjenstander. Dersom dere ikke har særskilt avtale med arbeidsgiver, vil således ikke arbeidsgiver være forpliktet til å tegne forsikring for dette. Hver enkelt tilfelle må i tillegg vurderes ut fra reglene for alminnelig erstatningsrett.

Del denne artikkelen: