Arbeidsgiver tar ikke helsesituasjon på alvor

Publisert: 13.06.2019

Jeg har fått diagnosen panikkangst, og dette gjør at i noen perioder er jeg svimmel på morgenene og må komme 20 - 50 minutt senere på jobb. I en sak der jeg var uenig med arbeidsgiver, valgte arbeidsgiver å si at jeg "måtte være mer raus" og "at siden jeg var en stor belastning for jobben" i disse periodene, burde jeg i hvert fall stille mer opp. Har arbeidsgiver lov å bruke min helse mot meg på denne måten?

Svar:

Arbeidsgiver har både plikt og rett til å samtale med deg om din arbeidssituasjon og hvorledes den skal gjennomføres. Det er ditt ansvar å overholde arbeidstiden, for den er avtalt mellom deg og din arbeidsgiver. Hvis du er syk, er det kun en lege som kan fastslå det og eventuelt sykmelde deg.

Du bør ta opp din helsesituasjon med din lege.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: