Arbeidsgiver kutter i feriedager

Publisert: 13.06.2019
Emneord: ,

På min arbeidsplass har vi plukkdager på ferie 22 dager. Vi teller kun feriedager når vi har ferie på jobbdager. Ved normal skiftplan har vi 22 dager til rådighet pr år. Ved færre oppmøter og lengre dager får vi færre. Jeg byttet skiftplan i år med færre oppmøter og gikk fra 21 dager til 19 dager som er etter reglementet. Men jeg har 8 dager ekstra som jeg overførte fra fjoråret. Bedriften sier at det skal trekkes en feriedag fra de også, noe jeg finner urimelig.

Svar:

Etter loven har alle krav på minimum 21 dager ferie, dvs. 4 uker + 1 dag (Gro-dagen). Eldre ansatt har krav på en uke ekstra. I tariffavtalen kan det være avtale om flere feriedager. Altså: Uansett skiftplan, så har du krav på minimum 21 dagers ferie. De dagene som er overført fra fjoråret kan ingen ta ifra deg, uansett. De er dine.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: