Arbeidsgiver har betalt for lite i lønn

Publisert: 02.12.2019

Jeg jobber i en daglig varebutikk med 20 % stilling. Jeg jobber hver uke over 40 timer. Første måned jeg fikk 5000 kr mindre i lønn. Jeg har snakket med sjefen. Han sier ja, han skal fikse det, men jeg fikk ingenting og nå denne måned det mangler igjen 3000 kr. Da jeg sa det til han, blir han sur på meg. Hva kan jeg gjøre?

Svar:

Du har et krav mot arbeidsgiver. For å inndrive dette er det normale å sende et skrifltig krav på det du har til gode rekommendert i posten, adressert til arbeidsgiver. Husk å ta kopi. Skriv også i samme brev at hvis ikke arbeidsgiver betaler, vil du sende en forliksklage til forliksrådet - som bør være neste steg. I Forliksrådet kan du få dom for ditt krav. Dommen kan du videre ta med til Namsmannen for at de skal kreve inn ditt krav.

Det kan være forbundet med ubehag å rette et slikt krav mot egen arbeidsgiver. Derfor anbefaler jeg å gå i dialog med arbeidsgiver først. Hvis arbeidsgiver likevel ikke vil betale, bør du følge mine tips over. En advokat eller fagforening kan enkelt hjelpe deg med dette,

NAV har mer veieledning om dette på sine hjemmesider her: https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Dagpenger+ved+arbeidsloshet+og+permittering/Relatert+informasjon/manglende-utbetaling-av-l%C3%B8nn-og-feriepenger

Del denne artikkelen: