Arbeidsgiver endrer stillingsoppgaver

Publisert: 16.08.2019

I et møte på skulen vart eg orientert om at eg skal over i ny type arbeid. Eg har undervist i 10 år med godt resultat. Leiinga vil ikkje snakke om og drøfte bakgrunnen for vedtaket. Det er tilsett vikar for meg i undervisninga. Eg fekk tilbod om denne jobb på merkantil avdeling i vår og takka då nei. Det vart på dette møtet og vedteke at eg skulle observerast i undervisninga og få rettleiing av ein person utanfor huset. No har dei gått bort frå dette. Kva rettar har eg?

Svar:

Arbeidsgiver har styringsrett til å endre dine stillingsoppgaver innenfor rammene av hva som er avtalt i din arbeidskontrakt, tariffavtale og samfunnsutviklingen for øvrig. Også individuelle forhold har relevans for hvor store endringer en arbeidstaker må finne seg i.

Hvis endringene er for vidtgående, vil det regnes som en oppsigelse av din stilling (endringsoppsigelse). Da vil du kunne kreve endringsoppsigelsen ugyldig for retten.

En arbeidsrettsadvokat kan hjelpe deg med å vurdere om endringene er i strid med styringsretten i ditt tilfelle.

Med vennlig hilsen, advokat Anders Hansson

Del denne artikkelen: