Arbeider i utlandet, hvor betales skatten?

Publisert: 27.03.2019

Jeg er norsk statsborger, men har aldri arbeidet i Norge. Etter 7 års studier i utlandet fikk jeg jobbtilbud i utlandet for min første jobb. Spørsmålet er da om jeg må betale skatt til Norge? Jeg har søkt rundt og funnet at skatteplikten til Norge opphører bare om jeg flytter fast ut av landet, men jeg vet selv ikke om jeg en dag skal tilbake.

Svar:

Dette er riktig. Når du en dag flytter tilbake til Norge, så endrer dette seg. Men i mellomtiden har du ingen rettigheter i Norge til f.eks. sosial stønad, pensjoner, medisinsk hjelp osv.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: