Ansvarlig for skader ved bruk av badebrygge

Publisert: 08.05.2020

Barna i byggefeltet ønsker å søke Frifond om penger til badebrygge med stupebrett til å ha på vannet ved badestrand i det private byggefeltet. Hvem har ansvar dersom noen skulle skade seg? Vil noen stå erstatningspliktig dersom et barn skulle skade seg på bryggen?

Svar:

Dette er ikke annerledes enn skader som oppstår andre steder i samfunnet. Svar på spørsmålet ditt er avhengig av om noen er ansvarlig for at et barn skader seg. Om ingen er ansvarlige feks for konstruksjonsfeil eller annen uaktsomhet, så er det barnet selv som må bære ansvaret. Om voksne eller barn skader seg i samfunnet og ingen er skyld i skaden, foruten oss eller barnet selv, så er det ingen andre vi kan holde ansvarlig for skaden.

Slik jeg forstår spørsmålet ditt så kan jeg ikke se at noen skal være ansvarlig for skader barna påfører seg, med mindre noen uaktsomt har påført barnet den aktuelle skaden. Det forutsettes da at den aktuelle bryggen av forsvarlig konstruert.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: