Ansvar for studielån etter skilsmisse

Publisert: 16.01.2020

Dette er en skilsmisse. Partneren min har tatt opp studielån i perioden vi har vært gift. Er studielånet personlig, eller er jeg medansvarlig for halve lånet nå som vi skiller oss?

Svar:

På felleseieskifte har ektefellene rett til å gjøre fradrag for gjeld før noe går til likedeling. Det kalles gjerne for gjeldsavleggelse. Felleseie er lovens normale formuesordning og innebærer at ektefellens nettoverdier kan deles likt ved ekteskapets opphør. For en ektefelle som har fullstendig særeie, blir det ikke aktuelt å foreta noen gjeldsavleggelse ettersom ektefellene da beholder hele sin formue udelt ved ekteskapets opphør.

For ektefeller som bare har felleseiemidler som ikke skjevdeles, er regelen enkel. De kan «fullt ut gjøre fradrag for den gjelden» som de har – enten det dreier seg om boliggjeld, studiegjeld eller andre typer gjeld.
For ektefeller som har både felleseiemidler og særeiemidler/skjevdelingsmidler (f.eks. arv eller gave fra andre enn den andre ektefellen), vil som regel studielån regnes som «annen gjeld» i henhold til ekteskapsloven § 58 fordi det ikke er benyttet til å erverve eller påkoste noen eiendeler, men er gått til forbruk. Slik gjeld skal trekkes fra dels i felleseiemidlene og dels i særeie/skjevdelingsmidlene med en forholdsmessig del. Denne gjeldsavleggelsen er mer komplisert, og det kan være hensiktsmessig å be om bistand fra en advokat med spesialisering innen familierett/ektefelleskifter i en slik sak.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: