Ansvar for henting og levering av barn under delt samvær

Publisert: 10.04.2019

Er det nokon konkrete reglar når det gjelder henting og levering av barn, der den eine eller begge har flytta lenger vekk? (Her er det 80-20 fordeling, og den eine har hovedomsorg). Må ein møtast på midten? (Køyra 50% av vegen f.eks) Må den som har samvær stå for henting/levering? Må nokon betala for det?

Svar:

Hovedregelen er at den samværsberettigede er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen knyttet til henting og levering av barna. Det kan unntaksvis bestemmes noe annet f. eks. der den andre av foreldrene pålegges å bringe barnet til flyplass fergeterminal eller lignende. Det er ingenting i veien for å avtale andre løsninger men slik at dette er reglene dersom man ikke blir enige.

Hva gjelder utgiftsdekning skal disse dekkes av begge parter etter en fordeling basert på størrelsen på den respektives inntekt.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: