Ansvar for feillagt vannrør

Publisert: 29.05.2018

Pusset opp hjemme og skulle lekte ned taket - traff ett vannrør som er feilplassert, og ikke der i følge tegning. Vannrøret var bare 4 cm i taket. Hadde forhørt meg med tre snekkere på forhånd, alle sa at man burde feste lektene min 4 cm i betongtaket. Må betale egenandel på 15 000 selv om vannrøret er feilplassert, og jeg mener da at borettslag eller forsikringsselskapet til borettslaget bør betale dette, da jeg ikke kan være synsk om hva som er feilplassert og ikke.

Svar:

Dette vil i realiteten være et spørsmål om hvor grensen går mellom din innboforsikring og borettslagets bygningsforsikring. Og dette vil til syvende og sist bero på vilkårene for de aktuelle forsikringene. Etter bestemmelsen i borettslagsloven § 5-12 (3) vil du likevel ikke ha en formell plikt til vedlikehold av tak eller takkonstruksjon. Og ettersom du ikke kan klandres for feilplasseringen av vannrøret, kan det tenkes at det borettslaget vil være ansvarlig for å dekke egenandelen selv om det skulle være din innboforsikring som dekker resten av utbedringskostnadene.

Del denne artikkelen: