Anmelde mor for omsorgsunndragelse

Publisert: 18.11.2019

Mor og far har barna 50 prosent. Mor nekter nå at barna får komme til far. Kan han da politianmelde henne?

Svar:

Ja, han kan anmelde henne for omsorgsunndragelse, men det er ikke sikkert og lite trolig at det vil løse situasjonen. Ofte tar det også lang tid fra man politianmelder til saken er ferdig etterforsket og det er avsagt dom. Far kan be retten fatte en midlertidig avgjørelse etter barneloven. Slike saker skal prioriteres og midlertidig avgjørelse skal avvises raskt dersom det er behovet for en avgjørelse av hensyn til barnets beste. Dersom tilbakeholdelsen ikke er til barnets beste, kan den medføre at mor får mindre omsorg for barnet.

Del denne artikkelen: