Angrer på salg av bolig

Publisert: 26.06.2019

Jeg har solgt boligen min og har signert på salgskontrakten. Nå angrer jeg salget fordi jeg er veldig syk. Jeg må flytte ut første august 2019. Jeg vil fortsatt bo i boligen min og ikke selge. Er det mulig at jeg kan trekke seg etter salget? Må jeg betale noe ekstra?

Svar:

En signert kjøpekontrakt vil medføre at du har plikt til å følge opp det som er avtalt, både med overtakelsestidspunkt og overlevering til kjøper.

Det vil normalt ikke være mulig å trekke seg fra et slik salg uten at det vil kunne medføre betydelige økonomiske konsekvenser. Dersom kjøper ikke aksepterer at du bryter avtalen, vil den også kunne tvangsgjennomføres ved dom. Da vil du også risikere omkostningene ved en slik prosess. En omgjøring av avtalen vil derfor i utgangspunktet kun være mulig om kjøper vil akseptere det, normalt mot dekning av de kostnader og økonomisk tap de vil få ved at avtalen ikke overholdes. Ved slike type salg/kjøp (fast eiendom) foreligger det dessverre ingen angrerett eller frist for å benytte angrerett.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: