Angrefrist på sydenferier

Publisert: 09.06.2016

Er det angrefrist på kjøp av sydenferier når denne allerede er betalt?

Svar:

Angrerettloven gjelder i alle tilfeller hvor en næringsdrivende selger varer eller tjenester til forbrukere utenom sitt faste forretningslokale og/eller der selger og kjøper ikke er til stede samtidig. Det typiske er salg over internett, telefonsalg og salg på messer.

Det er imidlertid flere unntak fra angrerettloven i angrerettlovens § 2, blant annet kjøp som omfattes av pakkereiser som omfattes av pakkereiseloven. Dersom du har kjøpt en reise som inneholder både transport og overnatting vil reisen omfattes av pakkereiseloven. Etter pakkereiseloven er det ingen angrerett. Det er likevel en viss adgang til å avbestille reisen etter at den er bestilt/betalt.

Hvis reisen avbestilles på grunn av krig, naturkatastrofer el har du oftest krav på å få hele beløpet tilbakebetalt etter pakkereiseloven § 4-1. Avbestilles reisen av andre grunner kan arrangøren kreve et avbestillingsgebyr etter pakkereiseloven § 4-2. Gebyrets størrelse skal fastsettes på bakgrunn av tidspunktet for avbestillingen og pakkereisens karakter, og skal meddeles kunden før avtaleinngåelse.

Med vennlig hilsen

Advokat Line Gjerstad Tjelflaat

Del denne artikkelen: