Angrefrist på leie av hybel?

Publisert: 16.08.2016

Har man angrerett på en muntlig avtale på leie av hybel hos en privatperson? Ingen avtale om innflytningsdato eller leiekontrakt.

Svar:

Man har ikke angrerett på leie av hybel. Angrerettloven gjelder bare visse salg av varer og tjenester fra næringsdrivende til forbruker. Dersom det er mange uavklarte forhold, som innflyttingsdato, leieforholdets varighet, oppsigelsestid med mer kan det imidlertid reises spørsmål ved hvorvidt en bindende avtale faktisk er inngått eller ei. Utleier har også en tapsbegrensningsplikt. Det innebærer at han plikter å forsøke å finne nye leietakere for å dekke et eventuelt tap.

Med vennlig hilsen

Advokat Line Gjerstad Tjelflaat

Del denne artikkelen: