Foreldre lurt til å låne ut penger

Publisert: 04.06.2018
Emneord: ,

Gamle foreldre som er analfabeter låner datter 3 millioner for å kjøpe hus sammen, foreldre blir ikke medeiere, men datter skriver borettkontrakt med dem i stedet. Foreldre blir isolert og kontrollert av datter og svigersønn, de føler seg truet og er redde. Foreldre vil ha pengene de lånte tilbake for å kjøpe eget sted, men datter sier kontrakten sier at lånet er gjort om til arv som skal fordeles etter deres død så de kan ikke kreve pengene sine tilbake. Foreldre sier pengene er lån da de ikke ble medeiere.

Svar:

Jeg forstår det slik at det finnes en skriftlig kontrakt med bestemmelser om lån og borett, og at spørsmålet handler om hvor vanskelig det er å fål opphevet en slik kontrakt når den ene kontraktsparten ikke kan lese. Noen umiddelbare betraktninger:

* Det er fullt mulig å inngå en bindende avtale muntlig, altså uten noe skriftlig element i det hele tatt. Om de kan lese eller ikke, er derfor bare et av flere bevismomenter. Hvis dommeren blir overbevist om at kontrakten ble lest høyt for dem før de satte kråketærne sine under, og på et språk som de forsto, så vil ikke dette grunnlaget føre frem.

* Hvis avtalen er inngått under press (jfr det du skriver om at de blir «isolert og kontrollert»), så går det også an å påberope seg at presset har vært så høyt at avtalelovens regler om ugyldighet kommer inn i bildet.

Dette slår meg som en problemstilling som er alvorlig nok til at dere bør gjøre mer enn bare å bruke denne gratistjenesten. Alt vi kan gjøre her, er å gi dere en enkel pekepinn om hva som er mulig.

Del denne artikkelen: