Allemannsretten vs jordloven

Publisert: 29.08.2018

Dyrehold i utmark med gjerder hvor det er satt inn porter så folk kan gå på stiene som er brukt. Hvordan er allemannsretten i sin grad sterk i forhold til jordloven om gjerding av området så dyrene ikke skal rømme ut og forsake skade der dyr ikke er ønsket og beite?

Svar:

Forbudet mot ferdsel gjelder kun innmark, dvs. mark som er sådd med korn, gress, planter m.m.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: