Advokatutgifter blir ikke dekket av forsikring

Publisert: 30.08.2018

Jeg har vært i en trafikkulykke og fått bistand av et advokatfirma. Nå går saken mot slutten og jeg har fått vite at forsikringen ikke dekker hele salæret til advokaten. Advokaten min mener nå at jeg må betale han 37 000 kr. I en telefonsamtale nå ble beløpet redusert til halvparten. Advokaten min har hele tiden forsikret meg om at advokatbistanden ble dekket av forsikringen. MÅ jeg betale for det i det hele tatt? Kan jeg nekte? Det har vært mye rot med min advokat hele veien

Svar:

I utgangspunktet skal ansvarlig skadevolder iht. skl. §3-1 også dekke utgifter til juridisk bistand. Men det kan hende advokaten gjør noe arbeid som ansvarlig skadevolder(f.eks. et forsikringsselskap) mener ikke er "nødvendig eller rimelig". Da skal ikke ansvarlig skadevolder(forsikringsselskapet) betale for dette arbeidet.

Da skal heller ikke du i utgangspunktet betale for dette arbeidet med mindre noe annet følger av avtalen du har med advokaten din.
I tillegg er det ofte slik at advokaten også gjør arbeid ut over det som følger av selve bilansvaret, f.eks. ved å hjelpe deg med diverse ulykkesforsikringer mm. Dette er arbeid du må betale for selv idet det ikke omfattes av skl. §3-1.

Slikt arbeid skal også være avtalt mellom deg og advokaten.

Jeg ville tatt en ny prat med advokaten din og fortalt vedkommende hva du føler.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: