Advokathjelp til sak mot kommunen

Publisert: 09.05.2017

Jeg leier en kommunal bolig og leieforholdet er sagt opp av kommunen. Jeg har holdt tilbake husleie siden kommunen tillater hundehold hos naboene i de kommunale leilighetene, men ikke tillater det i forhold til meg. Jeg mener at kommunen her bedriver myndighetsmisbruk/trakassering siden jeg har hatt konflikt med kommunen. Jeg lurer på om jeg kan få advokathjelp i forhold til dette.

Svar:

Etter rettshjelploven er det mulighet for å få innvilget både fritt rettsråd og fri sakførsel i saker som gjelder oppsigelse av husleieforhold. For denne sakstypen er det imidlertid også en inntektsgrense og en formuesgrense som i utgangspunktet må oppfylles før fri rettshjelp kan innvilges. I den anledning er inntektsgrensen for fri rettshjelp på kr. 246 000,- for enslige og kr. 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi. Formuesgrensen er på kr. 100 000,-.

Søknader om fritt rettsråd blir behandlet av Fylkesmannen i det fylket du er bosatt, mens søknader om fri sakførsel blir behandlet av den rett eller forvaltningsorgan som har saken til behandling. Advokaten som du til slutt velger til å bistå deg i oppdraget vil normalt sett utarbeide søknadene på dine vegne og sørge for at du blir innvilget fri rettshjelp på korrekt måte.

Del denne artikkelen: