Advokat som vitne

Publisert: 21.07.2020

Vi er i en sak mot oppgjørsmegler/advokat. Vi har saksøkt ham via hans ansvarsforsikringsselskap. Saken er mellom meg som saksøker og AIG. Har oppgjørsmegler/ advokat anledning til å overvære hovedforhandling når han også er vitne? Han var der i tingretten. Dette er vel en saksbehandlingsfeil fra tingretten å tillate. Eller?

Svar:

Om vedkommende har status som vitne skal han som regel ikke tillates å være til stede før han har avgitt vitneforklaring. Men det er mulig han har status som part i saken? I så tilfelle har han rett til å være der under hele forhandlingen. Om han har status som vitne må man ha den andre part sitt samtykke til å være tilstede før man avgir vitneforklaring.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: