Advokat endret oppdragsbeskrivelsen underveis i saken

Publisert: 30.07.2019

Kan en fagforeningsadvokat endre oppdragsbeskrivelsen underveis i oppdraget når det avviker fra inngått avtale? Og deretter kansellerer advokaten oppdraget på uriktig grunnlag og påstått mistillit. Uten mulighet for meg å imøtegå avgjørelsen?

Svar:

Hvorvidt oppdragsbeskrivelsen kan endres må avgjøres ut fra hva som var avtalt mellom deg og advokaten. Du bør ha mottatt en oppdragsbekreftelse ved starten av oppdraget, og kanskje fremgår det herfra om oppdraget kan endres. Advokatens skal etter beste evne ivareta dine interesser. Dette kan også innebære at oppdraget dermed også bør/må endres underveis.

Det følger av advokatforskriften (regler for god advokatskikk) at en advokat kan avslutte sitt oppdrag under gitte forutsetninger. Forskriftens kapittel 12 nr. 3.1.6 lyder følgende:

En advokat som har påtatt seg et oppdrag, plikter å fullføre det hvis klienten ønsker dette, med mindre det viser seg:
- at advokaten har fått feilaktig eller ufullstendige opplysninger
- at klienten ikke vil følge advokatens råd i saken
- at klienten ikke på anmodning betaler forskudd eller stiller sikkerhet for salær og omkostninger
- at klienten ikke på anmodning betaler á konto regning for utført arbeid og/eller påløpte omkostninger
- at klienten foranlediger eller medvirker til offentliggjørelse i strid med advokatens anmodning om å avstå fra slik offentliggjørelse, eller
- at det inntreffer slike omstendigheter at det ikke rimeligvis kan forlanges at advokaten fortsetter oppdraget.
Før advokaten frasier seg et oppdrag, plikter han å utføre det som ikke kan utstå uten at klienten utsettes for rettstap

Hvorvidt det var berettiget for advokaten å avslutte saken i ditt konkrete tilfelle må vurderes konkret, og basert på all informasjon om saken. Jeg kan ikke gi noe klart svar basert på det du skriver her.

Del denne artikkelen: