Adopsjon fra Nigeria

Publisert: 15.10.2018

Jeg og min kone undersøker muligheten for å adoptere barn fra et familiemedlem i min kones opprinnelige hjemland, Nigeria. Min kone er født og oppvokst i Nigeria, men er nå norsk statsborger og vi har vært gift i snart 10 år. Spørsmålet er hvilke skritt som må tas for å gjennomføre en slik adopsjon? Hvilke regler gjelder for adopsjon fra familie?

Svar:

Jeg vil anbefale dere å ta kontakt med Adopsjonsforum, som kan svare dere på spørsmål dere har ifm. dette.

Med vennlig hilsen, advokat Ane Fuglesang Herskind

Del denne artikkelen: