Adopsjon av stebarn

Publisert: 08.03.2016

Min ektefelle fikk ett barn mens vi var separert. Vi har to felles barn som er eldre. Vi flyttet sammen igjen samtidig som han overtok daglig omsorg og foreldreansvar alene. Sønnen var da 15 måneder og jeg har fungert som mor for han siden.

Han er nå 10 år og spør om jeg ikke kan adoptere han. Han har hatt lite kontakt med mor, litt samvær. Mor har født fire barn og har ikke omsorg for noen av dem. Barnevernet har vært involvert i alle barna og tre bor i fosterhjem. Siste barn hun fikk ble hentet på sykehuset. Hva er mine muligheter?

Svar:

Det er svært strenge krav for å tillate adopsjon av andres barn. Et avgjørende moment er at du kan vise til oppfostringsansvar over tid og at det ikke er tvil om at en slik avgjørelse er til barnets beste. Det vil være enklere å få en adopsjon gjennom dersom mor samtykker og barnet er blitt noe eldre.

Uansett synes jeg det kan høres ut som om dere har mange gode argumenter som tilsier at det er muligheter for å få en adopsjon gjennom. Jeg viser her særlig til at du har fungert som psykologisk mor for gutten siden han var 15 måneder, at det er lite kontakt mellom biologisk barn og mor, samt at biologisk mor ikke har omsorgsevne.

Jeg vil anbefale deg å gå inn på sidene til BUFDIR der du vil finne skjema for stebarnsadopsjon. Dette kan dere fylle ut i felleskap, så vil det være opp til direktoratet å vurdere hvorvidt dere skal gis medhold i søknaden.

Med vennlig hilsen

Advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: