Adopsjon av stebarn

Publisert: 28.01.2016

Jeg har ett barn på 4 år som aldri har hatt noe med barnefaren å gjøre. Far har selv valgt å holde seg unna og har ikke en gang sett barnet. Jeg har nå samboer og vi har vært sammen siden barnet var 7 mnd. Barnet har automatisk sett på ham som far og han er hennes pappa som hun vet.

Min samboer vil nå gjerne få rettigheter for min datter. Men hvordan kan jeg gå frem for eventuelt å få biologisk far til å fraskrive seg barnet? Og er det mulig at min samboer kan få adoptere min datter ? Dette er noe vi begge ønsker veldig sterkt.

Svar:

Loven åpner for såkalt stebarnsadopsjon. Vilkårene er svært strenge og mange forutsetninger skal være på plass. Særlig for barn under 12 år er vilkårene strenge. Bakgrunnen for dette er at det for barn i ung alder kan være en mulighet for kontakten/tilknytningen til biologisk forelder reaktiveres. Da en adopsjon er endelig er man svært varsomme med å stenge døren til biologisk forelder.

Skulle far motsette seg stebarnsadopsjon vil muligheten bli ytterligere vanskelig. Hensett barnets alder og den den relativt korte tiden "stefar" har fungert i omsorgsrollen, kan jeg nok med stor sikkerhet si at dere ikke vil få innvilget en søknad om stebarnsadopsjon på nåværende tidspunkt.

Med vennlig hilsen

Advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: