Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Krever erstatning etter 1,5 år

Publisert: 04.01.2018

For ett og halvt år siden hadde jeg en bursdagsfest i lokalet. Gjennom kvelden ble toalettet ødelagt. Da eierne kom sa de at det går fint. Og plutselig idag fikk jeg melding om at jeg må betale for toalettet. Jeg har underskrevet kontrakt med dem at vi skal dekke skader, men det var nesten 2 år siden. Er det ennå gyldig og må jeg betale?

Les mer

Bruke kameratens kvittering i reklamasjonssak

Publisert: 04.01.2018

La oss si at jeg har kjøpt en minnebrikke (USB) som har gått i stykker. En helt vanlig reklamasjonssak. Jeg har mistet kvitteringen, men en kamerat har identisk minnebrikke med kvittering. Er det ulovlig dersom jeg benytter meg av hans kvittering og reklamerer på min egen minnebrikke?

Les mer

Venn henter ikke ting som er lagret i garasjen

Publisert: 04.01.2018

Jeg har en venn som tidligere har fått lånt garasjen til oppbevaring av noen deler mens jeg var på havet. Da jeg kom hjem for ca 3 måneder siden sa jeg at han måtte hente tingene sine, fordi jeg skulle bruke garasjen selv. Han kommer bare på unnskyldninger og er nå umulig å få kontakt med, har jeg lov å selge de tingene eller begynne å ta leie? Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Vilkår i kjøpekontrakt vs tinglysning

Publisert: 04.01.2018

Vil vilkår satt i en kjøpekontrakt, kunne gå foran det som er tinglyst i et skjøte? I min kontrakt vises det til et kart som er vedlagt kjøpekontrakt, men dette kartet finnes ikke, og er ikke tatt med eller opplyst om i tinglyst skjøte. Vilkåret det er snakk om er et pålegg om å søke fra deling av en tomt, som tidligere eier kan gjenkjøpe for en viss sum, og det er her det vises til dette kartet som ikke finnes.

Les mer

Holde tilbake leie

Publisert: 04.01.2018

Eg leier ein leilighet kommunalt og betaler 4300 i leie. Leiligheten har tidligere vært under fuktskader da det var lekkasje i heile blokka her som ikkje er blitt utbedret. Eg flytter inn og det har ikkje blitt vasket ut og det ser ikkje ut i leiligheten. Vaskemaskinen får ikkje strøm så eg ikkje får vasket klær. Strømbryter på bad står på kontinuerlig og vil ikkje skru seg av. Eg gir beskjed til kommunen og ingen ting skjer. Eg har no snart bodd her i 2mnd. Kan eg holde igjen leia?

Les mer

Betale for ubrukt behandlingstime

Publisert: 04.01.2018

Jeg lurte på om alternativ terapeut har rett til å ta 50 prosent betalt hvis en har blitt syk og ikke har fått sagt fra 24 timer før timen at en ikke får møtt?

Les mer

Samboer skal kjøpe seg inn i bolig

Publisert: 04.01.2018

Jeg har en kjæreste som skal kjøpe seg inn i min bolig. Han har en del egenkapital, men ikke "nok" ifht verdien, så vi har planer om å betale seg inn med det han har, så skriver vi særeie på resten for å eie 50/50. Men hvordan går vi fram med banken for å få satt lånet over på han, hvilke samboerkontrakt bør vi skrive? Vi har også tenkt å tinglyse pantedokumentet med en urådighetserklæring. Men hvordan ordner man alt praktisk og papirarbeid, punkt for punkt?

Les mer

Krav fra polsk utleier

Publisert: 04.01.2018

Jeg er en norsk statsborger som bodde 1 1/2 år i Polen. Nå har huseieren jeg leide av sendt meg (via advokat), et pengekrav snart 2 år etter jeg flyttet ut. Problemet oppstod da jeg ikke fikk tak i huseieren før jeg flyttet ut, selv om jeg sendte mail og spesifiserte dato for oppsigelse flere måneder i forveien. Nå krever han betaling for minst 6 måneder inkludert strøm, gass etc. etter jeg flyttet ut. Kan jeg bli lovpålagt av norsk lov til å betale dette kravet?

Les mer
1 447 448 449