Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Hvem har ansvaret for snømåking?

Publisert: 22.01.2018

Kan jeg kreve at huseier sørger for snømåking av tilkomst til min dør? Det går en sti over plenen fra parkeringen til inngangen til leiligheten hvor jeg leier. Det er ingen avtale om dette i leiekontrakten. Jeg mener det er eierens ansvar.

Les mer

Rotter i leilighet – kan jeg heve leiekontrakt?

Publisert: 22.01.2018

Jeg har leid en leilighet med min samboer og to barn. Allerede når vi flyttet inn, merket vi rotter i veggen. Har sagt ifra til utleier og har hatt besøk av skadedyrfirma uten at de fant noe. Ulike tiltak er forsøkt, men uten hell. I november 2017 måtte vi flytte ut da det kom en forferdelig lukt som skyldtes død rotte. Vi satt sammen på kjøkkenet og skulle til å spise frokost da jeg kikket bak sokkelen på kjøkkenet og fant en død rotte. Kan dette være grunnlag for å heve leiekontrakten?

Les mer

Selge småbruk uten å tinglyse

Publisert: 22.01.2018

Vi har et småbruk hvor det innenfor eiendommen ble skilt ut en tomt til familie i på 60-tallet. Vi ønsker å selge småbruket og nåværende eier ønsker å kjøpe til ca 300 m2. Kan man selge tilleggsjorden uten å tinglyse det når det foreligger tegning med mål og signatur fra selger og kjøper?

Les mer

Hjelpe samboer med å betale gjeld

Publisert: 22.01.2018

Min samboer har et prosjekt til en meget stor verdi som nå må realiseres. Problemet er at han sliter med anmerkning og 2 millioner i gjeld etter en konkurs som skjedde før vi traff hverandre. Han har et rammelån på 5,1 million sammen for tre eiendommer. Her finnes en oververdi etter verdiøkning som kunne bli brukt til å løse gjeld og komme oss videre. Jeg ønsker å ta lån og kjøpe meg inn for å bruke pengerne til sletting av gjeld. Kan dette være en mulig løsning?

Les mer

Får ikke tilbake forskudd på husleie

Publisert: 22.01.2018

Tre studenter leier hvert vårt soverom, men deler kjøkken og bad i kjelleretasje rekkehus. Det er inngått tre stk tidsbestemt leieavtaler i perioden 01.08.2017 - 31.07.2018 med 3 mnd gjensidig oppsigelsesfrist. Leieavtalen forutsetter at husleie for juni/juli 2018 betales som forskudd pr august 2017. En av jentene skal flytte ut med oppsigelse pr 1. februar 2018. Vi mener at det innbetalte forskuddet for juni/juli skal utgjøre leie for 2 av de 3 oppsigelsesmånedene. Utleier bestrider dette.

Les mer

Uenighet mellom søsken om hyttesalg

Publisert: 21.01.2018

Vi er 4 søsken som eier en hytte sammen. 2 av søsknene bruker ikke hytten eller er med og vedlikeholde den.1 av søsknene bruker den noe, men sjeldent. Sistemann bruker den mye og tar mesteparten av vedlikeholdet. 2 av søsknene ønsker å selge hytten, og de 2 siste ønsker å beholde, men ikke sammen. 1 av søsknene her ønsker aldri å treffes for å finne en løsning på hvordan man skal løse dette. Hvordan løser man disse problemene med at 1 søsken aldri vil stille på et møte? Og evt salg?

Les mer

Hyttenabo vil nekte bruk av sti

Publisert: 21.01.2018

Har en selveiet hytte med tinglyst rett på nabotomten til å anlegge nødvendig sti for å komme til min eiendom. Stien er etablert og i bruk over flere tiår og i enighet med eksisterende eier (godt synlig sti). Nå har sønnen overtatt hytten og bestrider denne stien. Vi har tilbudt å flytte stien noe, men han bestrider vår rett. Jeg har nå bedt han enten å akseptere dette eller bringe saken inn for rettslig prøving. Han mener at det er jeg som må gjøre det siden han eier eiendommen ?

Les mer

Leiebolig blir tvangsoppløst

Publisert: 21.01.2018

Bekjente leier i et større bofellesskap i en by i Norge. Det er en stor bolig og det har vært 2 eiere i sameie hvor den ene part nå ønsker tvangsoppløsning av sameiet og har gått til retten for å gjennomføre dette. Som resultat av dette har leieboerne fått brev fra saksøkers advokat om at de må flytte ut innen en viss dato. Leieboerne har kun kontrakt med saksøkte. Spørsmålet er hvilke rettigheter og muligheter har leieboerne i denne situasjonen?

Les mer

Ønsker å kjøpe ut venninne fra leilighet

Publisert: 21.01.2018

Jeg og en venninne deler en leilighet vi kjøpte sammen. Det er 50-50. Vi refinansierte boliglånet etter at hun misligholdte en del forbrukslån. Vi fikk 650 000kr ekstra. Hun brukte hele beløpet for å betale ned sine egne forbrukslån. Nå har det skjedd igjen at hun har misligholdt forbrukslån. Nå ønsker jeg å kjøpe hennes del av leiligheten for å bli ferdig med stresset. Hva gjør jeg?

Les mer

Hytteeier vil sperre vei

Publisert: 19.01.2018

En hytteeier har ved kjøp av eiendommen også fått kjøpe deler av veien i tilknytning til eiendommen av grunneier. Samme hytteeier krever nå å kunne sperre denne veien for gjennomfart til andre hytter som ligger nedenfor. Det går en vei parallelt med nevnte vei som de kan bruke (kun tre eiendommer på rekke skiller de), men denne tilhører en annen grunneier. Ved å sperre nevnte vei vil belastningen på den andre veien øke betraktelig. Er det mulig å kreve hevd eller på annen måte stoppe dette?

Les mer