Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Mannen betaler ikke på lånet

Publisert: 25.01.2018

Jeg og mannen tok lån sammen og kjøpte oss en leilighet, men det er bare jeg som betaler lånet og husleie og alt det økonomiske. Han har aldri betalt noe, men på lånepapirene står vi begge på. Er det mulig å fjerne han fra lånepapirene sånn at lånet står bare på meg?

Les mer

Må man møte til mekling på familievernkontoret?

Publisert: 25.01.2018

Vi har vært samboere i 22 år. Har to barn. Hun på snart 16 bor en uke til hver og det er ønske fra begge. Hennes skole/venner er like langt fra mor som far. Mor har ønsket mekling hos et familievernkontor. Slik jeg har forstått så har jeg ingen plikt til å møte. Vi er enig om 50/50. Kan det at jeg ikke stiller på et slikt møte bli negativ for meg? Har fast bosted noe betydning når samværet er 50/50?

Les mer

Leietaker klager på mugg

Publisert: 25.01.2018

Er ei dame som leier hos meg og har fått plutselig mugg på et soverom og ting er blitt ødelagt. Sier i tillegg at hun er blitt syk og at jeg visste om at det var mugg og fukt. Hun krever nå all husleie hun har betalt til meg, tilbake. Jeg har sagt på sms at hun burde finne en annen plass å bo siden forholdene er slik og at jeg blir å rive det meste i leiligheten for å finne ut av ting. Hun gidder ikke å finne noe, men truer med advokat. Hva gjør jeg?

Les mer

Utleier vil inngå ny leieavtale

Publisert: 25.01.2018

Jeg har leid en bolig i tre år og opprinnelig avtale går snart ut. Den opprinnelig kontrakten var uoppsigelig i ni måneder deretter tre måneders oppsigelse, slik det vel er vanlig. Jeg har nå blitt forelagt ny kontrakt som jeg har blitt bedt og signere. Utleier forlanger da en ny ni-måneders periode uten mulighet for oppsigelse. Har utleier anledning til det? Det er også en del andre endringer. Utleier er en profesjonell aktør.

Les mer

Fått tvangsmulkt på eiendom eid av brødrene

Publisert: 25.01.2018

For omtrent 30 år siden så flyttet jeg hjemmefra. Ble da kjøpt ut av mine brødre som fortsatt bor der. Det ble gjort en muntlig avtale og ikke gjort noe med skjøtet. Så jeg har et skjøte, men eier ingenting av eiendommen. Nå har kommunen pålagt eierne (mine brødre) å knytte kloakken til det offentlige systemet. Dette har de somlet med og resultatet er tvangsmulkt. Fikk et krav fra kommunen om å betale tvangsmulkt. Må jeg da betale, selv om jeg verken bor der eller eier noe av eiendommen?

Les mer

Kan jeg si opp leiekontrakten?

Publisert: 22.01.2018

Jeg leier en hybel. I kontrakten står det at kontrakten løper i et år. Videre står det at dersom jeg ønsker å flytte ut før kontraktens utløp, må jeg selv finne ny leietaker. Jeg måtte flytte ut et halvt år før utløpsdato. Har jeg rett til å si opp avtalen? Og i så fall, med hvilken frist? Det står ingenting om oppsigelse i kontrakten.

Les mer

Selger godtar avbestilling – sender pengekrav likevel

Publisert: 22.01.2018

Jeg inngikk en avtale med en webleverandør om å få laget en nettside. Prisen var kr. 29 900 og skulle faktureres i to avdrag. Siste avdrag skulle være ved ferdigstillelse. Etter kort tid sa jeg at jeg ikke ønsket nettsiden. De hadde da jobbet på nettsiden i 4 timer og aksepterte min avbestilling. I etterkant er jeg blitt fakturert for hele beløpet. Ingen nettside eller arbeid er levert eller for øvrig ferdigstilt. Jeg kom med innsigelse mot dette, men de kjører på med inkasso. Nå har hovedstol blitt endret til kr. 50 000, samt store omkostninger. Jeg blir ikke hørt med mine innsigelser og de leverer meg heller ingen nettside. Hva kan gjøres? Føler nærmest at jeg er bedratt

Les mer

Oppdaget sopp i leilighet – kan jeg heve kontrakten?

Publisert: 22.01.2018

Jeg leier et rom i en leilighet som det har oppstått en del problemer i. Skal flytte ut i februar, men oppsigelsestid er frem til mars. Vi ble lovet oppvaskmaskin. Oppvaskmaskinen vi fikk funket ikke, og den ble ikke fikset før det var gått 10 uker. Vi fant sopp i november og klagde selvfølgelig på dette, men vi ble ikke tatt seriøst. Fikk bare beskjed om å lufte. Fant også ut senere at han hadde visst om soppen før vi flyttet inn. Han hadde bare vasket den vekk og da kom den naturligvis tilbake. Har vi noen rettigheter her, for eksempel heving eller redusert husleie?

Les mer

Solgte alkohol til mindreårig – gå til sak?

Publisert: 22.01.2018

Min bror var på et utested. På det tidspunktet var han 19 år. Han kjøpte en drink som var 20 års aldersgrense på. Bartenderen spurte ikke om legitimasjon når han serverte og før broren min drakk av den. Broren min ble kastet ut av baren fordi bartenderen var redd for at han skulle saksøke dem. Kan broren min saksøke dem for å gi alkohol under aldersgrensa?

Les mer

Kan jeg kjøpe ut min demente ektemann av leiligheten?

Publisert: 22.01.2018

Min mann er blitt sterkt dement og kan ikke bo hjemme lenger. Han er flyttet på sykehjem. Han har to særkullsbarn. Vi eier halvparten hver av leiligheten vi bor i. Jeg opplever at mine sparepenger svinner, samtidig som boligprisene bare øker. Jeg ønsker derfor å kjøpe hans del av leiligheten og sette pengene på konto eller betale ut arven til hans barn. Kan jeg gjøre det?

Les mer