Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Har man krav på samvær uten foreldreansvar?

Publisert: 29.01.2018

Har den forelderen som IKKE har foreldreansvaret krav på samvær?

Les mer

Vil kreve barnebidrag fra besteforeldrene

Publisert: 29.01.2018

Kan jeg kreve barnebidrag fra barnas besteforeldre som bor i Polen? Mor er polsk, bor i Norge. Hun er ikke betalingsdyktig pga lav inntekt. I Polen kan man etter polsk lov kreve bidrag fra foreldrene til den som er bidragspliktig, men ikke betalingsdyktig. Vil denne loven være aktuell for meg og mine barn som er norske og bor i Norge?

Les mer

Far nekter barna å bytte skole

Publisert: 29.01.2018

Jeg og min eksmann er separert og har 50/50 samvær med delt foreldreansvar. Jeg flytter til nabokommune som er 4 min unna nåværende bosted. Barna har boadresse hos meg. Far til barna nekter å la dem bytte skole selv om de ønsker det. Han skal flytte til Oslo til sommeren. Barna på 9 og 12 år ønsker å gå på skole der jeg skal flytte, men far nekter. Hvor sterkt står jeg i en slik sak om vi ikke blir enige?

Les mer

Ønsker at barnefar skal dekke ferie og fritidsaktiviteter

Publisert: 29.01.2018

Jeg er alenemor og har to barn under 15 år som bor sammen med meg. Jeg har to spørsmål: Vi ( jeg og to barn) har plan å reise på ferie i sommer. Kan jeg kreve deres far betaler 50 % av kostnader til ferie for de to?

Begge har sportsaktiviteter etter skolen. Kan jeg be deres far om å dele 50% av kostnader?

Les mer

Mor har tatt med barnet til utlandet

Publisert: 29.01.2018

Min datters mor har valgt å bosette seg i et nordisk land etter samlivsbrudd mellom oss, og tatt med seg vår felles datter mot mitt uttrykkelige ønske. Vi deler 50/50 på reisekostnader for mitt samvær med vår datter, som er ca. en langhelg i måneden. Hun kommer til meg 10 ganger pr. år og jeg kommer til dem i to lengre perioder pr. år. Mor dikterer max 10 helger i året med reise for vår datter. Mor vil ha barnebidrag, og jeg er uenig. Mor tjener 1 000 000 årlig og jeg tjener 500 000 årlig.

Les mer

Hvem bestemmer om barnet skal bytte klasse?

Publisert: 29.01.2018

Jeg har en datter. Far og jeg har aldri bodd sammen. Far gikk til sak for delt foreldrerett og vant. Han fikk del i foreldreretten. Datteren min har alltid bodd hos meg, men hatt regelmessig samvær en gang i uken og annen hver helg. Det har oppstått noen problemer i klassen hennes og jeg ønsker at hun skal bytte til parallellklassen. Må jeg ha fars samtykke til dette?

Les mer

Søkte om startkapital for å bygge eget rom til barnet

Publisert: 28.01.2018

Jeg lurer på hvis en far får den daglige omsorgen for et barn på 7 år om faren kan søke startkapital for utgifter til å bygge eget rom til ungen med invetar / møbler, klær og alt dem trenger. Hva må til i dette tilfellet?

Les mer

Ekteskap med utenlandsk statsborger

Publisert: 25.01.2018

Jeg har spørsmål angående ekteskap med utenlandske dame. Jeg er 25 år og student i Norge. Jeg lurte på hva er det vi må gjøre? Hva slags krav må jeg oppfylle?

Les mer

Ekskona vil bryte muntlig avtale

Publisert: 25.01.2018

Jeg og ekskona skiltes for 6 år siden. For å skåne vår sønn ble vi enige om at hun skulle overta huset mot at jeg ikke skulle betale barnebidrag. Huslånet var det jeg som betalte og jeg pusset opp hele huset. Dette var en muntlig avtale.

Da jeg fikk ny samboer tok ekskona la inn krav om bidrag. Hun ønsker heller ikke at vår sønn skal være hos meg og min nye samboer. Er det noe jeg kan gjøre? Enten kreve min del av huset eller få godkjent den muntlige avtalen?

Les mer

Vil at eksen skal betale veterinærutgiftene

Publisert: 25.01.2018

Etter et samlivsbrudd med min samboer tok hun med seg begge hundene. Det er hun som står som eier, men det er jeg som har lagt ut cirka 18 000 kroner hos veterinæren. Kan jeg kreve dette beløpet av henne? Hvordan bør jeg da eventuelt gå frem?

Les mer