Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Grunneier vil nekte parkering på gårdsplass

Publisert: 29.01.2018

Vi er 2 naboer som har tinglyst bruksrett og adkomstrett til felles gårdsplass. Tinglyst 1951, og siden den tid har det alltid vært parkert på gårdsplassen. Familien vår har parkert der i 52 år, naboen i 18 år. Nå sier grunneier, som selv ikke bruker gårdsplassen, at vi kun kan parkere i garasjene våre som er på gårdsplassen. I og med at eier først nå har påpekt feilparkering, noe vi tidligere ikke var klar over, kan vi kreve hevd på parkering utenfor garasjen?

Les mer

Ønsker å kjøre snøscooter til hytta

Publisert: 29.01.2018

Veirett på privat vei på vinteren. Vi har kjøpt en hytte et stykke inn i skogen og har adkomst dit på en privat vei med veirett. Om vinteren ønsker jeg forutsigbar adkomst til hytta, det er ca 3km som er ubrøytet, og jeg ønsker å søke kommunen om bruk av snøscooter på ubrøytet vei (som etter hva jeg forstår gjelder som utmark). Mitt spørsmål er om jeg også må søke grunneier til veien, som vi har veirett fra, eller er dette inkludert i veiretten og det holder å søke kommunen?

Les mer

Leilighet manglet røykvarslere

Publisert: 29.01.2018

Mai 2017 tegnet jeg kontrakt og flyttet inn i en leilighet. I august fant jeg ut at det ikke fantes røykvarslere i leiligheten, sa ifra til huseier med en gang. Han tok det ikke særlig seriøst og det tok 2 mnd før jeg i det hele tatt fikk noen røykvarslere. Jeg lurer på om jeg i denne situasjonen har/hadde hatt rett til avslag på leie? Utleier har på ingen måte verken beklaget seg eller gitt tilbud om redusert leie pga dette.

Les mer

Ønsker å saksøke barnevernet pga bekymringsmelding

Publisert: 29.01.2018

Barnehagen sendt inn bekymringsmelding til barnevernet og saken er ferdig undersøkt og ikke noe galt er funnet. Men det har da ødelagt samarbeidet mellom mor og far. Kan man saksøke barnehagen for dette?

Les mer

Kan kreditor ta pant i bilen?

Publisert: 29.01.2018

Jeg har et billån på 108 000 kr hvor lånegiver har pant i bilen. Bilens verdi nå i dag er på ca. 80 000 kr. Kan andre kreditorer enn de med salgspant kreve at bilen blir solgt (utleggsforretning)? Hva kan jeg gjøre for å beholde bilen? Jeg er uføretrygdet og trenger bilen.

Les mer

Foreldre lurt i avtale med bredbåndsleverandør

Publisert: 29.01.2018

Mine besteforeldre inngikk avtale med en selger fra NextGenTel hvor de skulle få "Gratis fiberinstallasjon", muntlig ble de lovet gratis installasjon. Dette gjaldt da en stor TV-pakke og fiberbredbånd. I ettertid får de faktura fra Relacom for deler av installasjonen og etter litt diskusjon frem og tilbake reduseres prisen noe til 3200,- Hvilke muligheter har man da videre i denne saken? De gikk kun med på avtalen fordi det ikke skulle bli dyrere enn dagens løsning.

Les mer

Ønsker å ha med advokat i møte med helsetjenesten

Publisert: 29.01.2018

Er det mulig å ta med advokat til å dokumentere møter som når man prøver å fjerne diagnoser? Min datter har diagnosen lett psykisk utviklingshemmet, noe vi prøver å bli kvitt, men de nekter å høre på oss foreldre om hennes fungering i hverdagen. De juger på alle områder i habiliteringstjenesten, sier ting som aldri har blitt nevnt og plutselig kaller ho for lett. Ho klarer alt det vi andre klarer, men sliter med konsentrasjon som vi mener er ADHD-relatert, men aldri blitt testet for det.

Les mer

Eksen tar ikke ansvar for barnet

Publisert: 29.01.2018

Jeg og min eks har avtale. Han må hente barnet annenhver helg, 4 netter per måned. Han bruker bare 2 netter. Han vil ikke endre noe. Har vært i retten, men han følger ikke avtale uansett. Dette påvirker barnet veldig negativt(savn, ingen stabilitet, sint,osv). Hva kan jeg gjøre i vår situasjon?

Les mer

Sønn vil oppnevnes som verge for demente foreldre

Publisert: 29.01.2018

Begge foreldre har fått diagnose dement. Far er på sykehjem (langtidsplass). Mor er på korttidsplass på helsehus i påvente av langtidsplass på sykehjelp. Kan jeg som sønn oppnevnes som verge? De har et hus som må vurderes evt salg/leie og økonomiske forpliktelser.

Les mer

Får ikke norsk statsborgerskap til sønnen

Publisert: 29.01.2018

Min kone er fra utlandet. Hun er norsk statsborger nå. For 4 1/2 år siden fikk vi familiegjenforening med hennes sønn. Vi har nå søkt statsborgerskap på hennes sønn, men har fått beskjed fra UDI at det er ikke registrert foreldreansvar på gutten. Gutten har fornyet oppholdstillatelse og har nå permanent oppholdstillatelse. Sannsynligvis ligger feilen hos UDI, at de ikke har skrevet i papirene sine at moren har foreldreansvar alene. Hvordan gå frem for å få foreldreansvar ?

Les mer