Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Eksen har brukt opp depositum

Publisert: 12.01.2018

Jeg var leietaker sammen med eks-samboer, begge våre navn står på leiekontrakten. Etter samlivsbrudd flyttet jeg mens eksen bodde i den samme leiligheten fram til leiekontrakten gikk ut (et par måneder). Da vi signerte leiekontrakten satt jeg mine egne penger til depositumskonto, kontoen er i mitt navn. Nå krever utleieren depositum siden eksen ikke betalte leien da han bodde der alene. Jeg har en ny kontrakt som viser at jeg har bodd en annen plass. Om jeg kan få depositum tilbake?

Les mer

Hytte og uskiftet bo

Publisert: 11.01.2018

Vår far og mor er gift. Far arvet en hytte av sin far som far og mor følgelig bruker. Hvordan vil arven av hytta forløpe seg når far går bort og mor sitter igjen i uskiftet bo? Vi er 3 søsken.

Les mer

Betale bidrag for barn som ikke ønsker kontakt

Publisert: 10.01.2018

Min datter valgte å bo hos far/besteforeldre. Hun har nekta kontakt med meg og jeg har "godtatt". Ble pressa til å skrive fra meg foreldreansvaret etter en lang periode med vonde opplevelser. Ble krevd for bidrag, men hadde ikke inntekt. Nå har jeg jobba som vikar noen måneder og blir krevd igjen. Må jeg seriøst betale for en 17-åring som har nekta kontakt i 4 år? Har heller ikke kontakt med far.

Les mer

Håndtering av blodprøve til farskapstest

Publisert: 10.01.2018

Fastsettelse av farskap. Dersom en mann bosatt i Spania blir innkalt til blodprøvetaking ved et Toksikologisk institutt i Spania og dette er forkynt av Førsteinnstansdomstolen i Spania på vegne av Tingretten i Norge, antar jeg at dette kan håndheves av spansk rett. I denne saken sendte mannen en blodprøve tatt av lege og denne KAN være manipulert. Hvilke muligheter har norsk rettsvesen til å sørge for at denne blodprøven FAKTISK blir tatt ved det Toksikologiske Instituttet?

Les mer

Håndverker vil ha betalt for dårlig utført jobb

Publisert: 10.01.2018

I write to you because I would like to obtain legal advice about some constructions that I made in my house. The worker who did it demands the payment of the invoices and for which he opened a file in the Forliksrådet. The worker committed a lot of bad work, also that same worker did electrical installations saying that he was an electrician, which is not true, and the same electrical installations were supported and certified by his son who is an electrician. I do not know how to approach all this.

Les mer

Støy fra gaten ødelegger nattesøvnen

Publisert: 10.01.2018

Eg bor i et kollektiv der støy frå gaten utenfor ødela nattesøven min og eg ble tvunget til å flytte ut. Har prøvd alt fra ørepropper til sovemedisin på resept. Er dette grunnlag nok for oppsigelse? Har en tidsbestemt leiekontrakt der perioden er fra 01.08.17 til 01.08.20 med gjensidig oppsigelse. Oppsigelsefristen er på tre måneder med et ekstra punkt: "Leietid er minimum 1 år - dvs. 1.8.17 - 31.7.18. Kontrakten kan først sies opp 1.5.18 slik at utflytting skjer innen 31.7.18".

Les mer

Røyklukt i nykjøpt leilighet

Publisert: 10.01.2018

Ang nylig kjøpt brukt leilighet. På fellesvisning og privatvisning: ingen røyklukt. På overtagelsen: sterkt sjenerende røyklukt. Ingenting opplyst av selger/megler (leilighet malt 3 mnd før salg). Tok det ikke opp med megler/selger på overtagelsen - trodde det kunne vaskes bort. Lukten har vist seg svært vanskelig å bli kvitt. Min mistanke: selger startet å røyke innendørs etter at salget "var i boks", evt malt for å kamuflere. Hva kan jeg gjøre, hvordan står saken? (har boligkjøperforsikring).

Les mer

Ønsker å besøke barna

Publisert: 10.01.2018

Kan jeg besøke barna mine som bor med sin mor, fordi det er vanskelig at barna besøker meg? Jeg bor ikke lenger sammen med den andre forelderen.

Les mer

Erstatning for tapt barndom

Publisert: 08.01.2018

Jeg ønsker bistand med å gå til sak for tapt barndom. Vokste opp i et hjem alene med mor som var psykisk syk og innlagt. Hadde sjeldent mat eller strøm i hus. Mor var mye borte, og far giftet seg på nytt og tok ikke ansvar. Jeg forsøkte å få flytte til far, men far sa nei. Har i voksen alder slitt mye og har selv vært innlagt for forsøk på å ta eget liv. Jeg er i perioder mye sykemeldt, samt at jeg har økonomiske problemer og har hatt vanskeligheter med å styre egen økonomi.

Les mer

Kan jeg kreve foreldreansvar alene?

Publisert: 08.01.2018

Jeg er alenemor med fullt ansvar for barnet. Far har ikke ønsket kontakt og har heller ikke sett barnet sitt noen gang. Kan han da kreve omsorgen for barnet? Kan jeg eventuelt kreve at han frasier seg foreldreretten? Mister man bidraget og hva innebærer dette?

Les mer