Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Hvordan fordele forskudd på arv likt

Publisert: 01.02.2018

Sak: Overta eiendom som forskudd på arv. Dele likt mellom to søsken. Jeg skal overta og betale ut mitt søsken. Takst eiendom 3,7 mill. Jeg eier 0,5 mill i eiendom fra før. Hvor mye skal jeg betale mitt søsken for at vi skal dele likt ? Jeg tenker at hvis vi deler 3,2 mill (3,7-0,5) og betaler 1,6 mill så vil jeg kun få halvparten av mine 0,5 mill. Fordi halvparten av 3,7 mill er 1,85 mill. Og 1,85-1.6 er 0,25 mill. Så hva er riktig formel for lik fordeling samtidig som jeg får godtgjort min 0,5 m andel.

Les mer

Trenger man advokat for å skrive testament?

Publisert: 31.01.2018
Emneord: ,

Er et testament gyldig når det skrives av testator uten hjelp fra advokat e.l., men med gyldig underskrift og bekreftelse av dette - av 2 privatpersoner? Eller må noen med ekspertise inn i bildet? Kan dette da sendes et sted for sikker oppbevaring.

Les mer

Testamente for bror med verge

Publisert: 31.01.2018

Jeg er verge for min bror, som eier en leilighet. Hans helse har forverret seg de siste par årene og vi ønsker å sette opp et testamente. Det er viktig å få avklart leiligheten. Jeg er den yngste av tre brødre. Det er min eldste bror som eier leiligheten og jeg har vært hans verge de siste 15 år. Det var jeg som bisto med at han fikk kjøpt leiligheten. Vår mellomste bror bor i midt-Norge og har ikke bidratt med hjelp til vår storebror på over 20 år. Vi ønsker leiligheten testamentert til meg.

Les mer

Når kan man gi avkall på arv?

Publisert: 31.01.2018

For å fraskrive seg arv: Skal man gjøre dette på forhånd, eller vente til eventuell død og arveoppgjør. Min mor nærmer seg 90 år og er kredittbelastet, noe jeg ikke vil "arve" . Hun eier ingenting av verdi, hverken bolig eller annet.

Les mer

Vil ikke at særkullsbarn skal få arven

Publisert: 31.01.2018

Vi skal gifte oss. Min mann har en voksen sønn. Jeg har ikke barn. Vi har felles bolig og hytte. Jeg har arvet en del fra mine foreldre og kommer til å arve en del når de faller fra. Vi ønsker at alt dette skal holdes utenfor ved et arveoppgjør dersom min mann skulle falle fra. Slik at ikke min arv går inn i hans sønns arv. Vi har skrevet testament for flere år siden der han har testamentert det han har lov til å gjøre til meg. Hvordan går vi frem?

Les mer

Arveregler når man bor i utlandet

Publisert: 31.01.2018

Vi er et ektepar i 70-årene som bor i Danmark; begge norske statsborgere; men skatter fremdeles til Norge i hvert fall enda to år (Nordiske regler slik vi har forstått det). Vi har begge to voksne særkullsbarn som alle bor i Norge. Dersom en av oss dør: Vil da arveoppgjøret bli foretatt etter dansk eller norsk lov? Det er visse forskjeller når det gjelder å sitte i uskiftet bo, iht beløpsgrenser og hva etterlatte barn kan forlange. Er det nødvendig å skrive testament?

Les mer

Har separert ektefelle krav i boet?

Publisert: 31.01.2018

Separert når ektefelle dør, og barna er da livsarvinger. Eldste sønn tar imot arv og gjeld, vil da betale gjelden og overta huset. Gjenlevende separerte ektefelle får vite at hun har xxx kr i gjeld på huslånet. Betyr det at hun da har en eierandel i huset? Hvordan blir da oppgjør av boet?

Les mer

Fordeling av arv mellom særkullsbarn og felles barn

Publisert: 31.01.2018

Vi lurer på hva som blir svaret i denne saken. Ektefellene x og y hadde vært gift i i fem år, da hun ble drept i en båtulykke. Hun har to barn fra et tidligere forhold. Sammen har de også to barn. Paret hadde felleseie, og den samlede formuen utgjorde kr 6 000 000 etter at gjelden var trukket fra. Hvor mye skal arvingene ha hvis det blir skiftet bo nå?

Les mer

Redd for at samboers familie skaper problemer ved arv

Publisert: 31.01.2018

Jeg eide et hus da jeg traff min samboer. Jeg solgte min bolig og kjøpte en leilighet sammen med han. Jeg hadde mer egenkapital enn han og eier 75% av leiligheten og han 25%. Dette er også tinglyst i skjøtet. Jeg har 3 barn og han 1.

Pga konflikter i hans familie ønsker jeg minst mulig problemer hvis min samboer skulle falle fra. Dette bekymrer meg. Holder det at vi har skjøtet som viser våre ulike eierandeler? Vi har i tillegg tegnet livsforsikring der vi begunstiger hverandre. Er det nok ?

Les mer

Særeie på forskudd på arv

Publisert: 31.01.2018

Vi vil gi våre barn forskudd på arv.

Spørsmål 1: Denne arven skal være særeie. Hvordan gjøres dette i praksis? Må avtalen tinglyses? Hvor henvender vi oss?

2: De giftet seg mens vår svigersønn var under gjeldssanering. Han er nå ferdig med denne, og er nå under sikringsbestemmelsene (2 år?). Kan namsretten på noen måter ta ut av hennes arv?

3: De har fått huslån. Vår datters arv( særeie), skal være egenkapitalen til lånet.

Les mer