Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter. Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

 

tegn igjen

Skjevdeling ved skilsmisse

Publisert: 05.01.2015

Ved separasjon ønsker min ektefelle å avslutte ekteskapet. Vi bor i en gjeldfri bolig, og denne er hovedsaklig finansiert med innskudd fra mitt firma og mine inntekter. Min ektefelle har ikke bidratt økonomisk i stor grad, men vært forsørget av meg. Vil det faktum at mine bidrag hovedsaklig har finansiert boligene vi har bodd i, ha noen effekt på det oppgjøret som vi nå skal ta? Hun krever 50% av en tenkt verdi på huset. Jeg har lest om skjevdeling, men vet ikke om det kan få noen anvendelse i dette tilfellet?

Les mer

Kan min eks bli fratatt foreldreansvar?

Publisert: 05.01.2015

Sønnen min er 14 måneder. Da vår sønn var seks måneder ble forholdet avsluttet. I starten trodde jeg samarbeidet mellom meg og eks. skulle gå bra Blant annet skrev vi under på delt foreldreansvar, men etter kun to måneder begynte han å manipulere, og han bryter både avtaler og slutter å ta kontakt når det passer ham. I tilegg saboterer mye for meg i hverdagen. Det resulterer i at jeg sliter med nerver, og får en tøff hverdag. Er det grunnlag nok for å frata han foreldreansvar?

Les mer

Gyldig meklingsattest?

Publisert: 05.01.2015

Jeg har hatt to meklingstimer med moren til mitt barn. Den første meklingstimen hadde vel et pliktig oppmøte, men jeg lurer på om vi nå har en pause på ett år eller to, og hvor jeg da ønsker be om å ta del i foreldreansvaret for vårt felles barn om et par år. Vil det være mulig hvis ikke barnemor møter til ny mekling (disse vel ikke er pliktige)? Meklingsattesten gjelder vel i et halvt år?

Les mer

Økonomisk krav mot tidligere samboer

Publisert: 02.01.2015

Etter samlivsbrudd skylder min eks. samboer meg 900 000 kroner. Dette er dokumentert. Har en overenkomst på skyldigt beløp, men jeg har ikke vært heldig med de advokatene jeg har hatt. Han påstår det er for kost og losji. Jeg var i kontakt med Namsmannen, men han kunne ikke hjelpe meg da min eks ikke erkjente skyld. Jeg er nå i økonomisk uføre og ble anbefalt av venner å prøve fri rettshjelp. Prøver nå å få en gjeldsordning gjennom namsmannen, da jeg ikke klarer meg i dag.

Les mer

Nekte far samvær

Publisert: 02.01.2015

Jeg har en avtale med far om samvær fra tidligere rettsmøte. Jeg har også en nyere muntlig avtale fra meklingsmøte om at rettsmøteavtalen ikke gjelder før far har avlevert tre rene rusprøver. Dette har han da ikke gjort og jeg har (etter samtale med mekleren) nektet far samvær med vårt barn siden jeg ikke er trygg på at far er "ren". Har avtalt ny mekling sånn at vi kan få saken opp i retten. Er det galt av meg å ikke levere barnet til ham når han ikke holder avtalen om rusprøver?

Les mer

Fars underskrift ved bostedsendring

Publisert: 02.01.2015

Jeg og barnefar hadde ikke samme adresse da vår sønn kom til i 2011. Senere flyttet vi i et hus hvor vi begge hadde adresse. Da meldte jeg flytting selv for sønnen min og hadde derfor ikke behov for underskrift. I mai flyttet vi fra hverandre og jeg måtte ha hans underskrift og kopi av legitimasjon for å endre adressen på sønnen vår. Nå vurderer jeg å flytte til nabokommunen som ligger 20 minutter unna, men barnefar sier han vil nekte å skrive under på flyttemelding på sønnen vår. Må jeg ha hans samtykke og underskrift for å gjøre dette? Jeg har daglig omsorg

Les mer

Kan far kreve delt bosted?

Publisert: 02.01.2015

Jeg og min mann har en sønn på tre år. Hvis vi skiller oss, hvordan blir foreldreomsorgen fordelt da? Far vil da ønske 50-50, men det er ikke jeg enig i. Hva skjer da? Jeg eier huset vi bor i nå, her går sønnen vår i barnehage og har familie. Jeg har stabil inntekt i og med at jeg er uføretrygdet, noe som også medfører at jeg er mye hjemme og god tid til sønnen vår. Her har han eget rom, alt han trenger, samtidig som han er har vokst opp her. Far vil da bo/flytte i en leilighet i nærheten. Han har fast jobb, gjeldsproblemer, og ingen familie/nettverk.

Les mer
1 430 431 432