Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter. Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

 

tegn igjen

For sent å søke om voldserstattning?

Publisert: 19.02.2015

Saken gjelder grov misshanling. Det har gått nøyaktig 10 år siden dette skjedde. Har vært igjennom en lang periode med mange vonde dager og år etter hendelsen. Har nå fått diagnosen posttraumatisk stresssyndrom. Dette har hemmet min arbeidsevne i lange perioder. Er det for sent å søke om voldserstattning?

Les mer

Regulering av hyttesameie

Publisert: 19.02.2015

Vi har hyttesameie med seks parter (forskjellig brøk). Kan en avtale inneholde følgende? 1) Ingen av partene kan tvangsoppløse sameiet. 2) Hytten gis en fast verdi på f.eks 500 000. Ønsker en seg ut kan da andre kjøpe hans del til gitte brøk. Vil ingen kjøpe så må vedkommende sitte i sameiet, men kan frasi seg vedlikehold/bruk. Sistemann i eiet kan selge til markedet, men selges den før syv år etter siste eierskifte må gevinst deles 3) Arvinger arver avtalen. kan man forresten unngå at sameiedelen går i arv? Da hadde alt vær enklere.

Les mer

Rettigheter ved husleieforhold

Publisert: 18.02.2015

Jeg og min samboer har leid et hus. Når det regner lekker det vann inn i huset i flere rom. Først sprakk vannrøret til varmtvannet, så frøs kaldtvannet og nå er kloakken tett. Vi har dermed vært uten, vann  og kloakk, samt fått lekasjer og mugg i hele huset. Vi får heller ikke vasket klær eller dusjet. Slik har vi hatt det i fire måneder. Huseieren nekter å ta grep fordi hun sier at hun ikke har råd. Hva kan vi gjøre? Har vi noen rettigheter?

Les mer

Fritak for dokumentavgift ved samlivsbrudd

Publisert: 18.02.2015

Jeg og min samboer eier en leilighet sammen 50/50. Vi har også ett barn sammen. Nå har et samlivsbrudd, og vi er blitt enige om at han skal kjøpe meg ut av leiligheten og bli boende. Vi er enige om pris. Skal vi da betale dokumentavgift? Kan vi skrive en avtale oss imellom som sier at han kjøper min del av boligen for x-antall kroner, og der det står at han er eier av boligen? Må vi da i såfall ha noen som bevitner dette? Eller anbefaler du at vi bruker advokat? 

Les mer

Kostnader for avtale om særeie

Publisert: 17.02.2015

Kan en industriadvokat hjelpe meg med en avtale om særeie mellom min kone og meg? Hvor mye tid som vil gå med, og hvor mye det vil koste å sette opp en slik avtale?

Les mer

Hjelp til avtale om særeie

Publisert: 17.02.2015

Kan dere hjelpe meg med en avtale om særeie?

Les mer

Kjøpe samboer ut av felles bolig

Publisert: 16.02.2015

Jeg ønsker å kjøpe ut min samboer av vår felles bolig. Si at ny takst er på fire millioner og hun har puttet i 800 000 kroner, mens jeg har bidrat med 500 000 kroner. Vi har ett felles lån på 2,5 millioner . Hvordan vil dette regnestykket bli seende ut? Hva vil sluttsummen bli?

Les mer

Sette opp samboerkontrakt

Publisert: 12.02.2015

Jeg og min kjæreste får gratis tomt hos min far for å bygge hus, og dette blir da nabotomten til deres hus. Grovt regnet har jeg huset ferdig for ca 2.5 millioner kroner. Takstene på husene i disse området tilsvarer en takst på 4,5 mill er per dags dato. Hvordan kan dette løses ifall det skulle bli samlivsbrudd? Jeg er ikke inntressert og selge huset da det er på hjemplassen, og jeg er heller ikke interesert i måtte betale henne ut til markedspris viss dette eventuelt skulle skje. Hvordan kan dette løses?

Les mer

Har vi en bindende avtale?

Publisert: 12.02.2015

Jeg og min kjæreste har tenkt å leie en leilighet. Vi har sendt sms om at vi vil ha leiligheten, men nå har vi angret oss. Utleieren sier nå at han kommer til å tape en månedsleie. Kan han kreve at vi betaler dette? Vi har ingen skriftlig avtale, hvis ikke da sms regnes som skriftlig avtale.

Les mer

Søknad om fradeling av tomt

Publisert: 12.02.2015

Jeg har enebolig med tomt på 2,5 mål hvorav 1,2 mål er tilkjøpt av nabotomten og lagt inn under samme gårds -og bruksnummer. Jeg ønsker å bygge garasje med leilighet i 2.etg og bygge dette som enebolig, for i fremtiden å ha mulighet til å skille dette ut som egen enebolig. Vi har fått dette bygget tegnet som enebolig med inkluderte garasjer og leilighet. Vil søknad om boligen krever eget gårds -og bruksnummer? -Og vil leilighet da bli skattepliktig?

Les mer