Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter. Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Krav på arv etter 33 år som medeier?

Publisert: 27.01.2016

Min far og hans daverende samboer kjøpte en bolig sammen på 70-tallet. De bodde sammen der i 3 år, så flyttet hun ut. Boligen er tinglyst på dem begge. Min far overtok boligen etter henne. I følge han har han betalt henne ut. De betalte begge på lånet sammen, videre betalte han resten da hun flyttet ut. Far døde brått, og nå sier hun at hun vil ha halvparten av dagens verdi.

Har hun krav på det eller er det foreldet? Hun har ikke rettet noe krav på de 33 åra som hun har stått medeier. Hun har heller ikke vært på eiendommen for vedlikehold.

Les mer

Ukjent arving

Publisert: 27.01.2016

Dersom det viser seg i forbindelse med farsarv fra besteforeldre at du har et halvsøsken du ikke visste om, 20 år etter at faren din døde - kan du da kreve å få se fødselsattest eller evt. kreve DNA-test for å være sikker på at den andre påståtte arvingen har retten på sin side?

Les mer

Oppgjør av privat lån ved arv

Publisert: 27.01.2016
Emneord: ,

Jeg lånte i sin tid penger av min svigermor som jeg betaler renter på. Lånet blir oppgitt på min og hennes selvangivelse hvert år. Spørsmål: Når boet skal gjøres opp, mellom min kone og svigerinne, kan eller skal lånet indeksreguleres til en høyere sum (belånt i 2007), eller er det den opprinnelige summen som skal legges til grunn ved bobehandlingen ?

Les mer

Forskudd på arv

Publisert: 27.01.2016

Min kone er enearving til sin mor. Enebarn, far død for mange år siden. Hva er fremgangsmåte, og nødvendige skjema for at min kone kan ta forskudd på arv fra sin mor? Forskudd på arv gjelder bankinnskuddet til mor. 

Les mer

Utelate familie fra testament

Publisert: 27.01.2016
Emneord: ,

Jeg er singel, har aldri vært gift/samboer, og har heller ingen barn. Nærmeste familie er min bror, og han har to døtre. Jeg går ut ifra at han vil arve alt dersom jeg ikke skriver testament? Kan jeg utelate ham i et testament, og f.eks. si at mine nieser skal ha 1/3 hver, og 1/3 til en venn?

Kan jeg i så fall sette betingelser for at min venn skal arve? Min venn må f.eks. holde seg edru nok til å holde på samme jobb i tre år, hvis ikke skal siste del av arven fordeles på mine nieser. Hvem kan i så fall følge opp og håndheve dette?

Les mer

Fordeling av arv når en arving er død

Publisert: 27.01.2016

Besteforeldrene har ikke lenge igjen å leve pga av sykdom. De har et hus. Besteforeldrene har to voksne barn, der ett av de voksne barna er død. Det avdøde voksne barnet har to myndige barn igjen som da har krav på arv etter avdøde.

Er det automatikk i dette? Må gjenlevende voksent barn dele arv, og kan det bli stoppet i en eller annen instans hvis vedkommende prøver å komme seg forbi dette?

Les mer

Innsyn i gammelt arveoppgjør

Publisert: 22.01.2016
Emneord: ,

Hvordan får man innsyn i et arveoppgjør som ble foretatt i 1980-årene? Vi som spør er barnebarn til avdøde.

Les mer

Unngå å arve gjeld

Publisert: 22.01.2016
Emneord: ,

Min far døde nylig. Han har ikke bolig, eiendeler eller penger. Har knapt nok penger til sin begravelse. Min bror ordnet en god del gjeld som min far har stått ansvar for de siste årene. Hvordan går vi frem for å unngå å arve fars gjeld?

Les mer

Samboere og testament

Publisert: 22.01.2016

Jeg og min samboer har kjøpt leilighet og vi eier halvparten hver. Jeg har en sønn, min samboer har ikke barn. Vi ønsker å skrive et testament. Min samboer ønsker at jeg skal arve alt hvis han går bort først. Det samme ønsker jeg for samboer hvis jeg går bort først. Vi er klar over at min sønn har krav på arv fra meg og det ønsker vi også. Min samboer ønsker ikke at familien hans skal arve han. Er dette mulig ved hjelp av et testament?

Les mer

Er arv særeie?

Publisert: 22.01.2016
Emneord: ,

Jeg lurer på om eventuell arv jeg får av mine foreldre er særeie? Jeg er gift, og har ikke særeie.

Les mer