Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter. Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Hvordan beregne samboers eierandel

Publisert: 20.01.2016

Samboer flyttet inn 2012. Huset stod på meg og har gjort det hele veien. Våren 2013 skrev vi over huslånet på 2,4 på oss begge. Huset ble vurdert til 3,6 mill. Han kjøpte seg ikke inn, men han bygget en garasje og en paviljong og var med på faste utgifter og vedlikehold. Nå flytter han ut og i den forbindelse lurer jeg på hva som er riktig oppgjør? Vi har ingen avtale. Lånet tilbakeføres til meg. Hva kan han nå kreve fra meg i oppgjør?

Les mer

Fordeling av eiendom etter samlivsbrudd

Publisert: 20.01.2016

Har vært samboer i 14 år og har 1 barn ilag. Jeg kjøpte hus for ca 9 år siden. I sommer satt jeg også huset på han uten at han har betalt noe. Vi har en felles konto, der vi begge betaler inn på. Jeg betaler over det dobbelte inn på den kontoen, som vi også betaler regningene fra. Nå har han gjort det slutt. Då er det store sprøsmålet: Eiger han like mykje av huset som meg etter 6 mnd, eller kan jeg kjøpe han ut for dei 6 mnd han har stått på huset ?

Les mer

Særeie ved inkassogjeld

Publisert: 20.01.2016

Jeg har en del inkassogjeld og min kone arver etterhvert et hus fra sin far. Bør vi skrive særeie med tanke på min inkassogjeld? Hvordan går vi eventuelt frem for å gjøre dette?

Les mer

Kan han kreve salg av felles bolig?

Publisert: 20.01.2016

Jeg og min samboer har flyttet fra hverandre. Vi var enige om at jeg skulle overta felles bolig. Vi eier 50 % hver. Huset er etter samlivsbrudd overført til meg og tinglyst slik at jeg står som eier av huset. De økonomiske oppgjøret er ikke foretatt.

Nå hevder han at han vil kreve at vi selger huset. Kan han gjøre det? Jeg har sagt at dersom han har krav på penger etter at boet er gjort opp, skal han få det. Vi hadde ingen samboeravtale. Lånet står på oss begge.

Les mer

Barnefordeling til barnets beste

Publisert: 20.01.2016

Jeg og min eks-samboer har en gutt på 2 år. Vi har bodd sammen i ca 1 år. Vi har nå 70/30 samvær, men far ønsket i utgangspunktet 50/50. Dette gikk ikke jeg med på (og familievernkontoret anbefaler jo heller ikke det til så små barn). Han jobber utenlands ca 5 måneder i året, fra 3 måneder til 1-2 ukers varighet per gang. Han har sagt at han når han kommer hjem neste gang krever 50/50 samvær, og da lurer jeg på hvor sterk saken hans stiller seg? Jeg ønsker 70/30 fremover da jeg mener det er best for barnet.

Les mer

Når kan man søke skilsmisse?

Publisert: 20.01.2016

Jeg og min eksmann valgte å ta ut separasjon for ett år tilbake. Vi valgte kun å melde flytting, og søkte aldri om separasjon, men måtte dokumentere bruddet til folkeregisteret ved flytting, da det er felles barn inne i bildet.

Etter hva jeg kan lese meg til må man vente hele to år for å søke om skilsmisse når man ikke har søkt separasjon, men bare flyttet fra hverandre. Det jeg lurer på er om det finnes noen mulighet for å søke skilsmisse nå, selv om vi ikke har ventet i to år?

Les mer

Fordeling av verdier ved samlivsbrudd

Publisert: 20.01.2016

Jeg ønsker å ta ut separasjon. Har vært gift i 25 år og vi bygget hus og hytte sammen. Jeg har hatt lavere inntekt enn ektefellen i alle år. Arbeidet deltid da våre tre barn var små. Barna er voksne og har flyttet ut. Ektefellen har tatt seg av alle utgifter vedrørende hus. Jeg har hatt mine utgifter på mat, kjøpt alle klær til barna og ting til huset. Har jeg krav på halvparten av verdiene på hus og hytte? Kan skilsmisse inngås før ett år? Jeg skal flytte ut og leie hus. Vi har ca kr. 700 000 i gjeld. Må jeg betale noe til ektefellen i separasjonstiden?

Les mer

Skjevdeling av formue ved samlivsbrudd

Publisert: 20.01.2016

Vi har vært gift siden 2002. Leiligheten er hans og er nesten nedbetalt. Han betalte alle utgifter og boliglån, mens jeg har pusset opp fra bunnen av med nytt kjøkken, nytt gulv og har kjøpt alle møbler, hvitevarer og elektronikk. Og så jeg har kjøpt bolig i utlandet. Han vil skilles nå. Hvilke rettigheter har jeg med tanke på leiligheten? Han vil ikke noe av boligen i utlandet og jeg får 200 000 for leiligheten her.

Les mer

Erstatningsansvar for skulderskade

Publisert: 15.01.2016

Falt av en stige da jeg var på jobb og fikk en ukes sykemelding. Fikk noe muskulær skade i 2007. Dette ble meldt til If Forsikring. Fikk problemer med skulder rundt 2013 da skulderen ble veldig foroverrotert og jeg begynte å gå til kiropraktor og massør. Jeg har brukt mye penger på dette i flere år. Er det noe jeg kan ha krav på fra If? Skulderen er fremdeles ikke i orden.

Les mer

Retten til dagpenger

Publisert: 15.01.2016

Jeg sa opp min jobb frivillig og gikk på dagen på grunn av manglende tillit fra arbeidsgiver. Dette skjedde i 2015. Vi var enige om at jeg sa opp selv og gikk på dagen.

Spørsmålet er når jeg vil ha rett på arbeidsledighetstrygd fra det offentlige. Slik jeg leser loven var karenstiden i 2015 på 8 uker fra siste dag jeg var lønnet av arbeidsgiver. Imidlertid hevder NAV at jeg først må vente 3 måneder som er oppsigelsesfrist, for så å vente 8 uker etter det igjen, altså 5 måneder uten rett på dagpenger. Hva er riktig?

Les mer
1 400 401 402