Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter. Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Legge ned eget AS

Publisert: 29.02.2016
Emneord:

Jeg eier 50 % av et AS, min partner eier de øvrige 50 %. Jeg er styreleder i AS-et, min partner er styremedlem & daglig leder.

Da samarbeidet fungerer svært dårlig, og min partner nekter å la seg kjøpe ut, vurderer jeg nedleggelse av selskapet for å starte samme konsept under nytt organisjasjonsnummer.

Lurer på om jeg som styreleder har mulighet til å gjennomføre dette i en generalforsamling, og om jeg må ha en rettslig begrunnelse for nedleggelsen utover at det er uenighet om videre drift mellom oss to eiere?Vi har ikke satt noen vedtekter rundt dette.

Les mer

Enkeltpersonforetak som uføretrygdet

Publisert: 29.02.2016

Jeg lurer på om jeg kan starte et enkeltpersonforetak  når jeg er 70 prosent ufør. Jeg står i fare for å miste noen timer på resterende jobber.

Les mer

Arbeidsgiver vil trekke jobbtilbud

Publisert: 29.02.2016

Jeg har fått skriftlig tilbud om jobb etter to intervjurunder. Jeg har akseptert, returnert signert kontrakt m.m. Sammen med kontrakten kom spørsmål om oppstartsdato. Jeg har nå informert ny arbeidsgiver om at jeg har barn født mai 2015, har søkt barnehageplass fra mai 2016, men har pt. ingen barnehageplass.

Jeg har derfor sagt at jeg ikke kan garantere oppstart før 1. august 2016, men forsøker hardt for å finne barnehageplass til 1. mai. Nå vurderer arbeidsgiver å trekke tilbudet basert på at jeg ikke kan garantere oppstart 1. mai. Kan de det?

Les mer

Etterbetalt for lite lønn

Publisert: 29.02.2016

Hvis arbeidsgiveren min har betalt mindre enn minstelønn, og jeg ikke har jobbet i selskapet på 16 måneder, kan jeg få etterbetalt forskjellen mellom minstelønn og mottatt lønn?

Les mer

Oppsigelse av lærlingekontrakt

Publisert: 29.02.2016

Kan en lærlingekontrakt sies opp av begge parter før læretiden og kontrakten er utløpt? I kontrakten står det bare at kontrakten utløper når læretiden er fullført. Jeg har en kandidat som ønsker å slutte som lærling og si opp avtalen før han har fullført, det er vel mulig?

Les mer

Fratatt rett til egenmelding

Publisert: 29.02.2016

Jeg har brukt opp fire egenmeldinger i en 12 månederes periode. Første innleverte egenmelding var 09-11.06.2015. Jeg har fått brev om at arbeidsgiver fratar meg rett til å bruke egenmelding frem til 26.07.2016. Er det riktig? (Arbeidsgiver har skriftlig sagt at § 8-27 punkt b er ikke aktuell i saken).

Les mer

Har ikke meldt flytting

Publisert: 29.02.2016

Jeg studerte i England i perioden 2013/ 2014, der jeg fikk mottatt godkjent vitnemål i januar 2015. Etter det bosatte jeg meg i England og er nå ansatt på en zero hour contract.

Jeg har ikke meldt utflytting fra Norge da jeg ikke visste det var nødvendig med tanke på EØS-avtalen. Jeg har planer om å flytte tilbake til Norge i september 2016. Hva burde jeg gjøre med tanke på manglende melding om utflytting? Jeg har ikke benyttet meg av noen norske helsetjenester siden jeg flyttet.

Les mer

Advarsel fra arbeidsgiver

Publisert: 29.02.2016

Jeg jobber i restaurantbransjen som servitør og har 100 % fast stilling. Har hatt en høygravid samboer hjemme som jeg måtte gå hjem til et par ganger med tillatelse fra hovmester. Nå vil daglig leder gi meg advarsel på grunn av dette. Hva sier loven? I tillegg gir de meg ikke 100 % arbetstider og de sier at jeg ikke får det fordi jeg har gått hjem et par ganger tidligere. Hva sier loven?

Les mer

Får ikke utbetalt lønn

Publisert: 29.02.2016

Jeg sjekker opp litt info for min bror som sliter med å få utbetalt lønn fra tidligere arbeidsgiver. Lurer rett og slett gangen i dette. Han har sagt opp og startet for seg selv, kan dette få konsekvenser for de 2,5 mnd han ikke fikk lønn? 

Les mer

Er bankboks en del av innbo?

Publisert: 29.02.2016

Vi har privat skifte etter min onkel som var barneløs. Han har skrevet klart testamente om at min bror skal arve gården og dens innbo/løsøre. Han har ikke skrevet noe om bankinnskudd og noen aksjer.

Men så har han en bankboks hvor vi finner fire diamanter som er forseglet. Verdi ved salg ca kr 20 000,-. Spørsmålet er om dette er løsøre som skal følge gården eller det er en verdi som skal fordeles.

Dette har han kjøpt som en investering. Det viktige er at dette blir rett slik at en ikke kommer i etterkant og sier at dette ble feil.

Les mer