Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter. Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Etterbetalt for lite lønn

Publisert: 29.02.2016

Hvis arbeidsgiveren min har betalt mindre enn minstelønn, og jeg ikke har jobbet i selskapet på 16 måneder, kan jeg få etterbetalt forskjellen mellom minstelønn og mottatt lønn?

Les mer

Oppsigelse av lærlingekontrakt

Publisert: 29.02.2016

Kan en lærlingekontrakt sies opp av begge parter før læretiden og kontrakten er utløpt? I kontrakten står det bare at kontrakten utløper når læretiden er fullført. Jeg har en kandidat som ønsker å slutte som lærling og si opp avtalen før han har fullført, det er vel mulig?

Les mer

Fratatt rett til egenmelding

Publisert: 29.02.2016

Jeg har brukt opp fire egenmeldinger i en 12 månederes periode. Første innleverte egenmelding var 09-11.06.2015. Jeg har fått brev om at arbeidsgiver fratar meg rett til å bruke egenmelding frem til 26.07.2016. Er det riktig? (Arbeidsgiver har skriftlig sagt at § 8-27 punkt b er ikke aktuell i saken).

Les mer

Har ikke meldt flytting

Publisert: 29.02.2016

Jeg studerte i England i perioden 2013/ 2014, der jeg fikk mottatt godkjent vitnemål i januar 2015. Etter det bosatte jeg meg i England og er nå ansatt på en zero hour contract.

Jeg har ikke meldt utflytting fra Norge da jeg ikke visste det var nødvendig med tanke på EØS-avtalen. Jeg har planer om å flytte tilbake til Norge i september 2016. Hva burde jeg gjøre med tanke på manglende melding om utflytting? Jeg har ikke benyttet meg av noen norske helsetjenester siden jeg flyttet.

Les mer

Advarsel fra arbeidsgiver

Publisert: 29.02.2016

Jeg jobber i restaurantbransjen som servitør og har 100 % fast stilling. Har hatt en høygravid samboer hjemme som jeg måtte gå hjem til et par ganger med tillatelse fra hovmester. Nå vil daglig leder gi meg advarsel på grunn av dette. Hva sier loven? I tillegg gir de meg ikke 100 % arbetstider og de sier at jeg ikke får det fordi jeg har gått hjem et par ganger tidligere. Hva sier loven?

Les mer

Får ikke utbetalt lønn

Publisert: 29.02.2016

Jeg sjekker opp litt info for min bror som sliter med å få utbetalt lønn fra tidligere arbeidsgiver. Lurer rett og slett gangen i dette. Han har sagt opp og startet for seg selv, kan dette få konsekvenser for de 2,5 mnd han ikke fikk lønn? 

Les mer

Er bankboks en del av innbo?

Publisert: 29.02.2016

Vi har privat skifte etter min onkel som var barneløs. Han har skrevet klart testamente om at min bror skal arve gården og dens innbo/løsøre. Han har ikke skrevet noe om bankinnskudd og noen aksjer.

Men så har han en bankboks hvor vi finner fire diamanter som er forseglet. Verdi ved salg ca kr 20 000,-. Spørsmålet er om dette er løsøre som skal følge gården eller det er en verdi som skal fordeles.

Dette har han kjøpt som en investering. Det viktige er at dette blir rett slik at en ikke kommer i etterkant og sier at dette ble feil.

Les mer

Krav på arbeidsavtale basert på reelt antall utført arbeidstid?

Publisert: 23.02.2016

Jeg jobber deltid i en butikk, ca 20-25 timer per uke. I kontrakten står det at jeg skal jobbe 2 timer per uke. Er dette et forsøk fra arbeidsgiver på å slippe å betale hvis jeg skulle bli syk o.l ? Har jeg krav på å få kontrakt på reelt antall timer?

Les mer

Er jeg arveløs etter min avdøde far?

Publisert: 23.02.2016

Min far som jeg bare har sett to ganger, døde nylig. Det kommer nå frem at hans kone overtok hjemmel på huset for snaue to år siden. Er jeg blitt arveløs nå?

Les mer

Klage på vanskelig kollega

Publisert: 19.02.2016

Nyansatt spesialpedagog har vist seg å ha liten kompetanse og trenger konstant hjelp og veiledning, upålitelig i en spesialklasse som trenger mye stabilitet, ikke tilgjengelig for samarbeid osv.

Elevene får ikke oppfølgingen ifht fag og ADL. Usikkert arbeidsmiljø pga personens ustabile humør. Ansatte har dokumentert, men ledelsen mener vi ikke kan gjøre noe. Har vi i kollegiet og elevene noen rettigheter?

Les mer