Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter. Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Billån som blir misligholdt

Publisert: 01.02.2016

Hvis noen har et billån med bilen som pant og ikke kan betale så lånet går till inkasso: Hva slags alternativer har vedkommende for å beholde bilen?Kommer namsmannen til å bilen?

Les mer

Ny sakkyndig i barnevernssak

Publisert: 01.02.2016

Barnvernet har tatt omsorgen for min datter, og nå vil vi ha inn en sakkyndig i saken. Barnvernet nekter. Hva betyr det?

Les mer

Ankemulighet når en forelder vil flytte

Publisert: 01.02.2016

Spørsmål vedrørende bostedsforelderens anledning til å flytte med barna innenlands. Eksempelvis 200 mil bort fra samværsforelder dersom det i utgangspunktet er omfattende samvær og tilknytningen er god. Hvilke ankemuligheter har samværsforelder. Er det meklingsplikt ?

Er det samværsforelderen eller bostedsforelderen som må føre saken for domstolen dersom en eventuell mekling ikke fører frem. Kan man si noe om rettspraksisen på dette området?

Og til slutt: Det er oppgitt en varslingsfrist på 6 uker. Hvorfor er denne fristen så kort ?

Les mer

Saksomkostninger ved barnefordelingssaker

Publisert: 01.02.2016

Dersom saksøker og saksøkte har fått innvilget fri rettshjelp i en samværssak, kan saksøkte bli dømt til å dekke saksomkostninger til saksøker dersom saksøker "vinner" saken? Dersom ja - hva er avgjørende, og finnes det unntak?

Les mer

Skjevdeling etter skilsmisse

Publisert: 29.01.2016

For ca. 20 år siden kjøpte min samboer og jeg en leilighet. Hun tilførte leiligheten forskudd på arv. Jeg hadde ikke noe innskudd. Siden har vi flyttet gjentatte ganger, sist på begynnelsen av 2000-tallet og vi var fortsatt samboere.

For ca. 10 år siden giftet vi oss, men er nå separert. Da vi var samboere tegnet vi ikke samboerkontrakt. Vi har felleseie. Hvordan beregnes dagens verdi av beløpet hun tok med inn i ekteskapet fra vårt samboerforhold og fra hvilken dato regnes skjevdeling? Fra første kjøp eller inngått ekteskap?

Les mer

Si opp SFO uten godkjenning fra mor

Publisert: 29.01.2016

Jeg har mine to barn på syv år mest. Jeg betaler alle utgifter til barnet, også SFO. Mor har aldri betalt noe, verken bidrag e.l. Nå er jeg sykemeldt og har ingen behov for SFO. Kan jeg si opp SFO uten godkjenning fra mor i og med at hun ikke betaler for dette?

Les mer

Deling av formue

Publisert: 29.01.2016

Jeg er separert og holder nå på med skifte. Min eksmann mener at jeg skal dekke halve hans forbruksgjeld, jeg mener at han kun kan kreve avdrag for den gjelden på felleseiet. Nå er det ikke mye verdier i felleseiet.

Denne gjelden har han pådratt seg uten at jeg har fått vite om det i forkant. Han har hatt et enkeltmannsforetak der noe av gjelden stammer fra, han har også kjøpt en del utstyr som han tar med ut av ekteskapet. Han påstår selv at dette har gått til fellesskapet, feks ferier. Jeg har betalt størstedelen av feriene vi har hatt.

Les mer

Beholde hus etter samlivsbrudd

Publisert: 29.01.2016

Vi har to barn sammen og kjøpte huset til min pappa. Vi fikk dette huset 500 000 kr billigere som da var forskudd på min arv. Nå skal vi flytte fra hverandre og jeg kunne egentlig tenkt meg å beholde huset. Vi kjøpte huset til 2 millioner og det har nå en takst på 2,7 etter at det er pusset opp en del. Hvordan skal vi gjøre dette? Er det mulig for meg å beholde huset? Har ca 340 000 i inntekt i året. På de årene vi har bodd her har vi begge betalt likt på lånet.

Les mer

Skjevdeling av verdier

Publisert: 29.01.2016

Ingen barn og har bolig som er lagt ut for salg. Da vi kjøpte boligen så gikk hun inn med ca. 100 000 i avgifter som hun hadde spart fra før vi giftet oss og faren min sto som sikkerhet for resten av lånet. Vi har i løpet av årene hatt en felleskonto for regninger og boliglån der jeg har stått for ca. 60% og hun 40% av innskudd. I en periode hun hadde det hardt på jobb så ble hun arbeidsledig og jeg tok alt økonomisk ansvar.

Nå vil hun ha 50% av boligfortjenesten, som er greit, men også de 100 000 hun hadde fra før og 50% av innbo. Kan jeg si imot?

Les mer

Eierandel av leilighet ved samlivsbrudd

Publisert: 29.01.2016

Ved kjøp av leilighet så gikk hver av oss inn med en sum hver som kan dokumenteres ved banktransaksjoner. Mitt spørsmål er om den andre parten kan kreve av det innskutte beløp ved samlivsbrudd. Lån har vi sammen som er 50/50. Innbo er felles, utgifter til strøm etc. deles med en fordelingsnøkkel som vi er enige om muntlig. Har ikke samboerkontrakt.

Les mer