Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Hytteeier vil sperre vei

Publisert: 19.01.2018

En hytteeier har ved kjøp av eiendommen også fått kjøpe deler av veien i tilknytning til eiendommen av grunneier. Samme hytteeier krever nå å kunne sperre denne veien for gjennomfart til andre hytter som ligger nedenfor. Det går en vei parallelt med nevnte vei som de kan bruke (kun tre eiendommer på rekke skiller de), men denne tilhører en annen grunneier. Ved å sperre nevnte vei vil belastningen på den andre veien øke betraktelig. Er det mulig å kreve hevd eller på annen måte stoppe dette?

Les mer

Mor ønsker å kjøpe hus i barnets navn

Publisert: 19.01.2018

Min mor ønsker å kjøpe hus i mitt navn. Hva betyr det for meg legalt sett, og hva bør jeg gjøre? Hvorfor skulle hun ønske det? Hun er ikke helt klar på hvorfor. Mitt første instinkt er å si nei.

Les mer

Sikre verdier på felles fritidseiendom

Publisert: 19.01.2018

Jeg og en sønn kjøpte en felles fritidseiendom 2014, som har vært et gammelt småbruk. Han har nå begynt å bygge seg hytte på eiendommen og jeg har betalt han ut slik at våningshuset skal være mitt (jeg har særeie). Vi er usikre på hvordan vi skal gå frem for å sikre hver våre verdier? Jeg tenker spesielt på eiendomsrett, ev kreditorer, arv, etc. Jeg har to barn til og han har både samboer og barn. Vi nå har nettopp fått gateadresser på øya.

Les mer

Utgifter til lading av el-bil går på felleskostnadene

Publisert: 19.01.2018

Er det noen begrensninger for hvilke utgifter som kan belastes felleskostnader i et borettslag? Laget har nylig satt opp felles el-billading hvor brukerne betaler en symbolsk sum for lading (200 kr per år). Er det juridisk lovlig at hovedkostnaden for "drivstoff" for enkelte andelshavere fordeles på alle andelshavere? Hva med gratis bruk av fellesvaskeri? Litt mer generelt: Kan hva som helst bakes inn i felleskostnader eller går det en grense på at det må være knyttet til naturlig drift?

Les mer

Tinglysning av tilleggsparsell

Publisert: 16.01.2018

Fritidstomt der tilleggsparsell er kjøp av tidligere eier av fritidstomten fra hovedbruket. Men tillegget er ikke tinglyst, det er dokument som beskriver størrelsen på tilleggsparsellen (altså hva som er kjøpt) og underskrift fra eier av hovedbruk på kvittering for sum betalt for tillegget. Er dette tilstrekkelig dokumentasjon for meg å sende tillegget til tinglysning? Eller må eier av hovedbruket (som har skrevet under på kvittering av salg) godkjenne at jeg tinglyser tillegget?

Les mer

Ektemann vil kjøpe seg inn i leilighet

Publisert: 16.01.2018

Jeg har eid en enebolig siden 1995. Giftet meg i 2008 og har vanlig felleseie. Jeg eier 100% av boligen, mens vi står sammen på lånet. Har felles konto/økonomi, så det er ikke noe skille på hvem som betaler hva. Jeg har to særkullsbarn, han har ett. Han ønsker nå å kjøpe seg inn i boligen, mens jeg holder litt igjen, siden jeg syns det er vanskelig å beregne hvor mye han evt skal få kjøpe seg inn med. Hva er rettferdig, evt hva har han rett på?

Les mer

Betalt for mye i husleie

Publisert: 16.01.2018

Jeg har tenkt å ende et leieforhold på en leilighet jeg har bodd i siden 1. mars i fjor (jeg som er leierboer), med en oppsigelsestid på 3 måneder. Når jeg sjekket leieavtalen nå i dag, ser jeg at det står skrevet der at husleien skal være på 9000,- i måneden, pluss strøm fra egen måler, men at jeg har betalt 10 000,- i måneden i snart et år, inkludert strøm. Er det mulig å bryte leieavtalen umiddelbart, grunnlag i denne teknikaliteten? Slik at jeg slipper å vente de 3 månedene?

Les mer

Utbygger har lagt kabel på min tomt uten å spørre

Publisert: 16.01.2018

Canal Digital/Telenor bygger ut fiber i mitt nabolag. Og i den forbindelse har det blitt lagt kabel i jord over min eiendom, og fram til min nabo. Det har ikke blitt beskjed til meg om dette, selv om naboen min påpekte ovenfor utbygger at det burde gjøres. Til mitt hus har de lagt det i luftstrekk. Kan utbygger ta seg til rette på denne måten? Er det noe regelverk for graving på annen manns eiendom?

Les mer

Kan en bruksrett selges uavhengig av eiendommen den er tilknyttet?

Publisert: 15.01.2018

En brygge har fire sameiere. I tillegg er det to bruksrettigheter. Den ene bruksrettigheten disponeres av den ene sameieren. Han har kjøpt naboeiendommen som fra gammelt av hadde en bruksrett til brygga. Mitt spørsmål er; kan bruksretten selges til en utenforstående?

Les mer

Kan man tinglyse en hevdet veirett uten grunneiers samtykke?

Publisert: 15.01.2018

Kan man tinglyse veirett, basert på hevd, uten grunneiers underskrift? Vi eier et hus som har adkomst over naboens eiendom. Vår tomt er skilt ut av naboens gård. Vi kjøpte eiendommen i 1999 og var klar over at det ikke var tinglyst veirett. Det er benyttet samme adkomst til huset, siden det ble bygd i 1979. Siden vi kjøpte er det vi som har stått for vedlikehold av veien. Veien er ca 100 meter. Naboen har i alle år vært vanskelige å samarbeide med og dette øker på.

Les mer