Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter. Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Feil i skifte etter skilsmisse

Publisert: 29.01.2016

Jeg og min partner ble skilt for tre år siden uten å lage noe skriftlig skifte. Jeg ga da min partner for mye penger, siden jeg i ettertid ser at jeg burde trukket av mitt studielån fra formuen før jeg delte formuen i to, og da ga han den ene delen av min formue. Har jeg da rett på å få disse pengene tilbake?

Les mer

Politiattest på jobb

Publisert: 28.01.2016

Har arbeidsgiver rett til å kreve politiattest med begrunnelsen:

"Siden dette er en ny lovhjemmel og ny rutine hos oss har vi anledning til å hente inn politiattest også for eksisterende ansatte. Samtlige ansatte må levere attest – om ikke har denne rutinen ingen hensikt."

Det står ingen ting om politiattest i kontrakten min, og jeg har heller ikke endret arbeidsoppgaver eller ansvarsområde siden ansettelsen for fem år siden. Arbeidsplassen er i en IT-bedrift.

Les mer

Begjære fast bosted

Publisert: 28.01.2016

Om man etter en samværssak i tingretten kommer frem til et forlik eller tingretten avsier en dom med samvær - kan man i ettertid begjære fast bosted jf. Bl paragraf 64 om det er gode grunner til det? Hvilke kriterier blir målt i en sak om fast bosted?

Les mer

Trekk i lønn for ferie

Publisert: 28.01.2016

Har et spørsmål omkring ferie og lønnstrekk: En som er ansatt i 20% stilling (fast del) og for øvrig jobber variabelt utover dette, har 1 uke ferie på høsten. Ferie er alt avviklet. Den 20% faste delen av jobben er ikke knyttet til daglig oppmøte, men over en periode på en måned. Altså 33 timer pr. mnd. Vedkommende hevder selvsagt å ha jobbet de 20% uansett, i de ukene ikke på ferie, slik at jobben sånn sett ble ivaretatt. Skal/kan vedkommende trekkes i lønn for å ha vært på ferie den ene uka? Hva er rett jus på arbeidsplassen her?

Les mer

Brudd på kontrakt

Publisert: 28.01.2016

I have a 50% contract which has been breached during the past 3 months (October, November, December). In it it states I work 80 hours a week but my time has been cut down to zero hours in January. I would like to address them in a legal way to prove I am serious about the situation. What laws are being broken here and what is in my power to do about it?

Les mer

Adopsjon av stebarn

Publisert: 28.01.2016

Jeg har ett barn på 4 år som aldri har hatt noe med barnefaren å gjøre. Far har selv valgt å holde seg unna og har ikke en gang sett barnet. Jeg har nå samboer og vi har vært sammen siden barnet var 7 mnd. Barnet har automatisk sett på ham som far og han er hennes pappa som hun vet.

Min samboer vil nå gjerne få rettigheter for min datter. Men hvordan kan jeg gå frem for eventuelt å få biologisk far til å fraskrive seg barnet? Og er det mulig at min samboer kan få adoptere min datter ? Dette er noe vi begge ønsker veldig sterkt.

Les mer

Taushetserklæring for umyndige

Publisert: 28.01.2016

Hvordan er det med tausheterklæring og de som er under 18? Hvis en under 18 skriver under på dette, er det da juridisk bindende eller ikke? Er det er kanskje en verge som må skrive under?

Les mer

Endre fra fastlønn til provisjonslønn

Publisert: 28.01.2016

Vi har en sykemelding som har oppstått som følge av konflikt på arbeidsplassen hvor arbeidstaker ble konfrontert med blant annet klager fra kunder og samarbeidspartnere. I arbeidskontrakten hans står det at han har provisjonslønn og at han lønnes etter selskapets provisjonsmodell. Han har hatt en muntlig enighet om fastlønn, under visse vilkår. Disse har ikke blitt oppfylt. Kan vi gi ham provisjonslønn til tross for denne muntlige enigheten?

Les mer

Utbetaling av saksomkostninger

Publisert: 27.01.2016

Når en part dømmes til å betale saksomkosninger i en barnefordelingssak, hva slags prosedyrer gjelder med hensyn til utbetaling og hvor lang tid tar det før noen får pengene utbetalt?

Les mer

Når samvær krasjer med fritidsaktiviteter

Publisert: 27.01.2016

Jeg har omsorgen for mine barn og de har samvær med sin pappa, som bor ca 20 mil unna, annenhver helg . De ønsker nå å delta på fritidsaktiviteter som også skjer i helgene, men pga samvær hos far lar det seg ikke gjøre. Når det er enkelttilfeller som en bursdag eller lignende har de fått lov av pappaen å bli hjemme. Men hvordan kan man finne en god løsning for slike "problemer"? Jeg ønsker at barna skal ha samvær med pappaen, men jeg ønsker også at barna skal få delta på de aktiviteter de ønsker.

Les mer