Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter. Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

 

tegn igjen

Godkjenning av yrkesskade hos NAV

Publisert: 27.01.2016

Jeg ble slått ned på jobb av voldelig bruker, og ble skadet i ansikt og rygg. Søker om å få det godkjent som yrkesskade fra NAV. Jeg har fått ryggskaden godkjent, men avslag på psykiske senskader. Jeg er i behandling hos psykolog etter volden. Skaden ble registrert på legevakta og ble sykemeldt i 3 mnd. Sliter med angst etter dette. Avslaget er begrunnet med at jeg har hatt angst 20 år tilbake i tid. Har siden 1996 vært helt angstfri og i fullt arbeid. Kan Nav nekte at dette er yrkeskade? Har jeg krav på noe erstatning?

Les mer

Finne advokat som tar saker om personskader

Publisert: 27.01.2016
Emneord:

Jeg har tenkt til å saksøke staten for erstatning for det de har gjort mot meg, men jeg vet ikke hvilken advokat som gjør dette?

Les mer

Heving av kjøp på Finn.no

Publisert: 27.01.2016

Jeg har solgt en veske på finn. Etter noen dager tok kjøper kontakt med meg og ønsket å heve kjøpet grunnet at hun mente det var slitasje noen steder på vesken og hun forventet at vesken skulle være helt strøken.

Har hun rett til å heve kjøpet? Jeg leste på forbrukerrådets sider at ved kjøp på sider som finn.no har man ingen angrerett, stemmer dette? Hun truer meg nå med å ta dette videre. Hva bør jeg gjøre?

Les mer

Foreldelsesfrist på faktura

Publisert: 27.01.2016

Vi fikk utført noe jobb fra en håndverker i 2007. Vi fikk først regningen i 2010 og var da ikke enig i beløpet og heller ikke utført arbeid. Vi tok kontakt med håndverkeren og ba han komme tilbake på en befaring på utført arbeid. Etter dette hørte vi ikke mer fra han, før han nå i januar 2016 tar kontakt og etterlyser betaling. Vi ønsker fortsatt å diskutere pris, men hvordan er dette i forhold til foreldelsesfristen?

Les mer

Skal tidligere gave regnes med i arveoppgjør?

Publisert: 27.01.2016

En mor dør og etterlater seg fem barn, der ett av barna er særkull. Særkullbarnet får i 1967 en sum på kr. 20 000 av mor og stefar for å kunne arve sin biologiske fars gård. Når særkullbarnet skal arve mor, skal/vil summen på kr. 20 000 bli regnet med i arven hvis dette ikke er skrevet?

Les mer

Krav på arv etter 33 år som medeier?

Publisert: 27.01.2016

Min far og hans daverende samboer kjøpte en bolig sammen på 70-tallet. De bodde sammen der i 3 år, så flyttet hun ut. Boligen er tinglyst på dem begge. Min far overtok boligen etter henne. I følge han har han betalt henne ut. De betalte begge på lånet sammen, videre betalte han resten da hun flyttet ut. Far døde brått, og nå sier hun at hun vil ha halvparten av dagens verdi.

Har hun krav på det eller er det foreldet? Hun har ikke rettet noe krav på de 33 åra som hun har stått medeier. Hun har heller ikke vært på eiendommen for vedlikehold.

Les mer

Ukjent arving

Publisert: 27.01.2016

Dersom det viser seg i forbindelse med farsarv fra besteforeldre at du har et halvsøsken du ikke visste om, 20 år etter at faren din døde - kan du da kreve å få se fødselsattest eller evt. kreve DNA-test for å være sikker på at den andre påståtte arvingen har retten på sin side?

Les mer

Oppgjør av privat lån ved arv

Publisert: 27.01.2016
Emneord: ,

Jeg lånte i sin tid penger av min svigermor som jeg betaler renter på. Lånet blir oppgitt på min og hennes selvangivelse hvert år. Spørsmål: Når boet skal gjøres opp, mellom min kone og svigerinne, kan eller skal lånet indeksreguleres til en høyere sum (belånt i 2007), eller er det den opprinnelige summen som skal legges til grunn ved bobehandlingen ?

Les mer

Forskudd på arv

Publisert: 27.01.2016

Min kone er enearving til sin mor. Enebarn, far død for mange år siden. Hva er fremgangsmåte, og nødvendige skjema for at min kone kan ta forskudd på arv fra sin mor? Forskudd på arv gjelder bankinnskuddet til mor. 

Les mer

Utelate familie fra testament

Publisert: 27.01.2016
Emneord: ,

Jeg er singel, har aldri vært gift/samboer, og har heller ingen barn. Nærmeste familie er min bror, og han har to døtre. Jeg går ut ifra at han vil arve alt dersom jeg ikke skriver testament? Kan jeg utelate ham i et testament, og f.eks. si at mine nieser skal ha 1/3 hver, og 1/3 til en venn?

Kan jeg i så fall sette betingelser for at min venn skal arve? Min venn må f.eks. holde seg edru nok til å holde på samme jobb i tre år, hvis ikke skal siste del av arven fordeles på mine nieser. Hvem kan i så fall følge opp og håndheve dette?

Les mer