Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter. Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

 

tegn igjen

Erstatning for traumatisk oppvekst

Publisert: 06.03.2019

Jeg er 27 år gammel og har hatt en traumatisk oppvekst der barnevernet inngrep og splittet meg og min søster fra mor da min far var død. Jeg har fått sett henne bare en håndfull ganger i løpet av livet og senere blitt psykisk terrorisert av henne. Jeg har også blitt påført omsorgssvikt der jeg i dag har konsentrasjonsvansker, dårlig ordforråd og muligens PTSD. Hvordan går jeg frem for å søke erstatning? Jeg ønsker også rådgiving, men jeg lurer på om jeg har rett til fri rettshjelp?

Les mer

Far nekter å følge samværsavtale

Publisert: 06.03.2019

Jeg og barnefar har gått fra hverandre og vi har skrevet en samværsavtale der det står at jeg kan møte og ha sønnen når jeg vil, men nå nekter barnefar meg å møte sønnen når jeg vil. Han mener at jeg bare kan møtte ungen annenhver helg fra fredag til søndag! Hva gjør jeg?

Les mer

Mor har sendt bekymringsmelding til barnevernet

Publisert: 06.03.2019

Jeg har ingen samværsavtale med mine barn. Moren prøver å ta ifra meg foreldreretten og har sendt inn bekymringsmelding til barnevernet ang. rusmisbruk. Eneste grunnen hun har er at jeg ruset meg før jeg ble sammen med henne for 20 år siden. Jeg er under behandling for sterke depresjoner pga. samlivsbrudd og andre familiære problemer. Jeg har sagt at jeg er ikke klar til å ta vare på ungene nå. Hun snakker hele tiden negativt om meg. Hva har barnevernet med dette å gjøre?

Les mer

Foreldre flytte hvor de vil med 50/50 delt bosted?

Publisert: 06.03.2019

Kan den ene foreldre flytte til nabofylke når en har delt 50/50 samvær, foreldreansvar og delt bosted?

Les mer

Far ønsker ikke å betale bidrag

Publisert: 06.03.2019

Hva har man krav på i perioden fra samlivet opphører til NAV utbetaler barnebidrag? Far ønsket ikke å betale bidrag, NAV forskutterer derfor bidraget, men det tok en del tid før bidraget kom. Vi skal nå skifte og jeg lurer på hva jeg kan kreve av far. Har ikke mottatt barnebidrag i 3 mnd, ikke meldt flytting slik at ekstra barnetrygd ikke blir utbetalt, et barn har spesielle behov (diagnose fra spesialist) som krever ekstra trening (ikke dekket av det offentlige), tannlege, konfirmasjon mm.

Les mer

Ødelagt barndom pga mishandling og vold

Publisert: 06.03.2019

Jeg er en jente på 29 år. Har fått ødelagt min barndom og deler av mitt voksne liv for psykisk mishandling og vold når jeg vokste opp. Jeg prøvde som 13-åring å henge meg selv. Søkte hjelp og fikk hjelp av en helsesøster. Ble akutt innlagt på psykiatrisk avd. Etter 10 mnd på barneverninstitusjon, måtte jeg hjem igjen til mine foreldre. Hvor ting ble så ille at jeg aldri var ute annet enn skole. Ble hushjelp hjemme. Venner var uaktuelt. Barnevernet gjorde aldri noe. Hva har jeg rett på?

Les mer

Mor med gjeld til far, krever barnebidrag allikevel

Publisert: 06.03.2019

Jeg har en unge 50/50. Mor krever barnebidrag, men har gjeld til meg (kontrakter). Kan hun kreve det da? Og hun sluttet i jobben. Hun truer med å bryte gjeldskontraktene. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Endringer på leilighet er ulovlig utført

Publisert: 06.03.2019

Jeg kjøpte en leilighet for en måned siden, skal overta om ca to uker. Jeg har i mellomtiden oppdaget at det er gjort store endringer på leiligheten som mangler godkjenning. Heving av tak, bygget en potensielt ulovlig stor terrasse. Det å rette disse vil være svært krevende, i tillegg forringe verdien betydelig. Har jeg en sak mot selger her eller vil jeg komme i en situasjon der jeg må utbedre alt og tåle verditapet? Disse endringene var kanskje ikke utført av nåværende eier.

Les mer

Arbeidsgiver nekter å gi utfyllende sluttattest

Publisert: 06.03.2019
Emneord:

Hei! Kan arbeidsgiver nekte meg utfyllende sluttattest etter oppsigelse? Har kun mottatt en veldig kort arbeidsbekreftelse med fakta om stillingstørrelse og tidsrommet for ansettelse. Type stilling fremkommer ikke. Etter 7 års ansettelse kan man vel forvente en slags oppsummering fra arbeidsgiver om arbeidstakers erfaringer og prestasjoner? I arbeidsmiljøloven paragraf § 10-7 Sluttattest, står det at hvis arbeidstaker krever det, skal det opplyses hvilke oppgaver vedkommende har hatt.

Les mer

Hytteeierforening som debitor

Publisert: 04.03.2019

Kan en hytteeierforening opptre som debitor for hytteeierne? Krever dette samtykke fra kreditorene?

Les mer