Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Får ikke flytte til Norge med datter

Publisert: 23.03.2020

Jeg er bosatt i England og har nettopp tatt ut skilsmisse fra min mann. Jeg ønsker å flytte permanent tilbake til Norge med min datter, men min mann har tatt 'Prohibited Steps Order' og jeg har ikke lov til å ta min datter ut av England/Wales. Jeg lurer på om de har lov her i England til å holde meg tilbake på grunn av min datter? Hvilke norske lover teller her da jeg som mor er norsk statsborger? De har sagt at jeg kan reise ut av landet, men ikke min datter. Kan dere hjelpe med?

Les mer

Hvordan ordne gyldig fremtidsfullmakt?

Publisert: 23.03.2020

Hvordan ordne gyldig fremtidsfullmakt?

Les mer

Barnefordelingssak i retten

Publisert: 23.03.2020

Min kone har bestemt å ta barnefordeling inn til rettssak. Min situasjon er at jeg er anmeldt for partnervold. I tillegg har hun kommet med ekstra opplysninger vedrørende eldste barnet på 6 år om noe jeg ikke vet med sikkert hva det er, men er bekreftet på e-posten fra advokaten slik at mor hindrer mer samvær. Vi har et barn til på 1 år. Begge barna har adresse hos meg og mor har flyttet ut til en annen adresse. Hvor sannsynligvis er det at jeg får samvær,delt bosted og foreldreretten i rettssak?

Les mer

Skjevdele fritidseiendom etter samlivsbrudd

Publisert: 23.03.2020

Jeg er midt i skifteoppgjør etter ektefellen avsluttet samlivet vårt for 4 mnd siden. For 2,5 år siden fikk jeg en fritidseiendom fra mine foreldre som forskudd på arv. Av ulike årsaker jeg ikke ønsker å utdype her valgte jeg å la den stå på både meg og min ektefelle på skjøtet, når den ble gitt meg fra mine foreldre. Denne ønsker jeg nå skjevdelt i skiftet. Foreldrene mine kan dokumentere/vitne på at den var gitt meg som arv. Men ektefellen mener den var gitt til begge. Har jeg en sak her?

Les mer

Mister 100 % vikarstilling

Publisert: 23.03.2020

Siden september 2019 har jeg jobbet som tilkallingsvikar i barnehage. 11. mars får jeg melding fra styrer om jeg kan jobbe 100 % fremover, da en kollega er skadet. Jeg sier ja og får vaktliste for uke 12. 12. mars får jeg melding om at barnehagen stenges, og bare fast personal skal møte, og at jeg ikke har rett på videre lønn. Etter protester får jeg godkjent lønn uke 12, som det var satt opp på vaktplan, og må møte til nedvask av barnehagen. Kan de gå tilbake på avtale om 100 % jobb fremover? Rett til permittering?

Les mer

Rettigheter som EU-borger i Norge

Publisert: 23.03.2020

Hva rettigheter har en EU-borger som nylig (3 uker siden) fikk seg jobb i Norge i forhold til permitteringer og lønn/ytelser i/etter permitteringsperioden?

Les mer

Permittert fra transportfirma

Publisert: 23.03.2020

Har en sønn som er vikar i et transport/spedisjonsfirma. Han har kontrakt ut juni-20. Alle fikk permitteringsvarsel denne uken. Han sier at fra neste uke har han ikke fått noen vakter. Hvilke rettigheter har han? Vil han kun få rett til dagpenger?

Les mer

Rettigheter når man er permittert fra flere små stillinger

Publisert: 23.03.2020

Jeg har 40 % fast stilling i en barnehage, men har kompensert dette med å jobbe som vikar både i min barnehage, og andre barnehager for å få jobbet 80 %. Nå er jo alle barnehager stengt, og jeg får derfor naturligvis derfor bare utbetalt 40 % lønn av den barnehagen jeg jobber i. Kan jeg søke om noe tillegg hos NAV siden lønnen min nå blir halvert?

Les mer

Permittert pga korona

Publisert: 23.03.2020

Jeg har 2 stk 50 % stillinger. Pga smittesituasjonen er jeg permittert fra den ene jobben. Kan jeg søke støtte fra NAV?

Les mer

Permittert under sykemelding

Publisert: 23.03.2020

Eg er sykemeldt fra 08.10.2019. Min siste sykemelding er fra 01.03.2020 til 29.03.2020 . Den ny er fra 30.03.20 . På 19.03.2019 blir eg permittert 100 %. Kan jobb permittere meg når eg er sykemeldt? Kan dette dette påvirke sykepenger og hvordan de vil beregne fra NAV?

Les mer