Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter. Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

 

tegn igjen

Får ikke svar fra advokat

Publisert: 15.11.2018

Min samboer står i fare for å miste jobben, da han måtte søke om ulønnet permisjon i 8 mnd. Advokaten hans har sagt at hun skulle fikse det, men det var flere uker siden. Jeg lurte på hvor lang tid det tar for en advokat å finne seg tid til å svare på en melding, e-post og/eller en telefonsamtale?

Les mer

Har ikke arbeidsavtale med ny stillingsbrøk

Publisert: 15.11.2018

Da jeg flyttet til en annen by, fikk jeg en ny, midlertidig kontrakt på redusert stilling hos arbeidsgiver. Dette godtok jeg ettersom jeg endret arbeidssted til hjemmekontor, men i realiteten fortsatte jeg i samme stillingsbrøk som før. Denne kontrakten gikk ut for noen måneder siden, uten at jeg har fått ny kontrakt - og jeg har fortsatt i gammel stillingsbrøk siden. Har jeg nå noen rettigheter i forhold til ansettelse/stillingsbrøk?

Les mer

Dekket mobil når man er sykemeldt

Publisert: 15.11.2018
Emneord: ,

Jeg har vært langtidssykemeldt, og spørsmålet mitt er om jeg får dekket mobilregningen i denne perioden? I følge kontrakt står det "fri telefon etter statens satser", på mail har jeg også bekreftet skriftlig at de dekker bruken. Jeg har nå avsluttet arbeidsforholdet. Før oppsigelsestiden gikk ut leverte jeg mobilregningene for de siste månedene og noen andre utlegg jeg har hatt, men pengene kommer ikke inn på konto og jeg har ikke hørt fra han. Har jeg rett på disse pengene?

Les mer

Skatt når man bor i utlandet

Publisert: 15.11.2018

Jeg vurderer å flytte til England, men ha en norsk arbeidsgiver (jobbe over nettet). Hvordan er det med skatt, folketrygden og pensjon da? Har forstått det sånn at jeg må melde flytting til utlandet og mister medlemskapet mitt i folketrygden, men skjer dette fortsatt hvis jeg har en norsk arbeidsgiver og skatter kun til Norge (jeg vil jo ikke jobbe eller ha noe inntekt fra England)?

Les mer

Får ikke utbetalt lønn

Publisert: 15.11.2018

Jeg jobber for kommunen på en barneskole som SFO-assistent. Jeg har hatt kontrakt med stillingsprosent 53 % og nå i slutten av august startet jeg på studiene igjen. Jeg endret da stillingsprosent og antall arbeidsdager og timer til å passe med timeplanen min. Jeg fikk tilsendt ny kontrakt rundt starten av oktober og den er signert og sendt inn. Men jeg har enda ikke fått betalt for arbeid utført siden starten av september og fram til nå. Hva kan jeg gjøre? Lønn er fortsatt ikke blitt utbetalt.

Les mer

Søknad om fleksibel arbeidstid

Publisert: 15.11.2018

Arbeidsgiver søkte om fleksibel arbeidstid på permanent basis etter arbeidsmiljøloven. Fleksibelt arbeidstid blitt bevilget i 5 år på råd nå. Dokumentert i medarbeidersamtalereferat. Ingen ulemper for arbeidsgiver. Får ikke svar. Venter 2 mnd. nå. Hvor lenge skal man vente på svar? Hvordan kan man purre på svar?

Les mer

Hva er egentlig arbeidstiden?

Publisert: 15.11.2018

Jeg har en kontrakt hvor det står at jeg skal jobbe 15 timer i uken, men dette om forbehold om endring ved roligere/mer hektiske perioder. Vil det si at dette like så godt kunne vært en null timers kontrakt, og at jeg ikke har krav på 15 timer? Fant også nettopp ut at jeg ikke jobber 15 timer i uken, men 15 1/2 og 14 timer. Er dette evt kontraktbrudd?

Les mer

Kan arbeidsgiver bestemme hva man gjør i ulønnet permisjon?

Publisert: 15.11.2018
Emneord: ,

Man har rett på et års ulønnet permisjon i forbindelse med foreldrepermisjon. Permisjonen vil bli brukt til å være hjemme med barn i stedet for at barnet begynner i barnehage. Men hva om man velger at barnet begynner i barnehage tidligere og man bruker resten av den ulønnede permisjonen til «å slappe av». Kan arbeidsplassen blande seg i dette? Altså hva man bruker permisjonstiden på?

Les mer

Jobbe i utlandet med D-nummer

Publisert: 15.11.2018
Emneord:

Kan en utenlandsk mann med norsk D-nummer og som har et norsk enkeltmannsforetak på sitt navn, jobbe i hjemlandet sitt med å lage tegninger og grafikk og så selge det til norske kunder via Internett og få penger betalt til sin norske konto fra norske kunder? Er dette lovlig? Vedkommende reiser til Norge en gang i året som turist. Må han betale skatt der han bor eller til norske staten?

Les mer

Dyrt å etablere AS som fastlege

Publisert: 15.11.2018
Emneord:

Jeg har gått inn i null-hjemmel på i et liten tettsted som fastlege. Det skulle ikke koste meg noe å begynne her, men legene som var her hadde noen andre forestillinger, det tok tid men til slutt ble vi enig om at de nærmere 60 000 kr jeg allerede hadde brukt i investeringer og innskudd skulle dekke innkjøp til "felles AS". De har nå plutselig bestemt seg for at jeg må betale 350 000 kr; jeg har jobbet her i over 1 år nå og er med på betale utgifter knyttet til å drifte stedet. Jeg trenger hjelp.

Les mer