Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter. Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

 

tegn igjen

Erstatningskrav etter leie av sommerhus

Publisert: 16.11.2018

Vi leide i sommer et hus i Kristiansand og måtte i den forbindelse inn med et depositum på 3000 kr. Da vi dro, ble strømforbruk beregnet til ca 175 kr. Vi fikk så beskjed om at den ene sofaputen hadde fått en flekk slik at den måtte renses. Etter en stund stoppet kommunikasjonen, og nå får vi ikke tak i henne per mail, sms eller telefon. Vi har vært i kontakt med lokale renserier, og de anser at dette ville kostet ca 150 kr. Dette ble også formidlet til utleier. Hvordan går vi videre?

Les mer

Hva bør være med i samboerkontrakt?

Publisert: 16.11.2018

Jeg eier et større hus og flere tomter der jeg bor. Jeg har fått kjæresten til å flytte inn og vi deler på felles utgifter som strøm, Internett og kommunale avgifter. Hva bør jeg få henne til å skrive under på så jeg ikke må gi fra meg hus og eiendeler? Vi tenker på å få barn og bli gift i fremtiden.

Les mer

Rett til drift av anlegg

Publisert: 16.11.2018

En liten grend som har opparbeidet nytt VA ved å bruke samvirkeforetak som organisasjonsform. I ettertid har en nabo saksøkt dette SA som nå har gjeld (anlegget er ferdig). Vi har selvfølgelig måtte svare søksmålet. Spørsmålet er om SA isåfall skulle tape et slikt søksmål, og SA ikke får inn noen ny kapital fra andelseierne og det da går konkurs. Vil saksøker da kunne overta anlegget med mulighet å kunne innkreve avgift for fortsatt bruk? Anlegget er ment overdratt til kommunen når økonomien er i orden.

Les mer

Låne penger til sønn for oppstart av firma

Publisert: 16.11.2018

Skal låne en av mine sønner kr 200 000, da han skal starte trafikkskole. Hva bør taes med i avtalen som vi skriver , utenom rente og avtale om tilbakebetaling, avdragsfrihet og hvordan vi skal gjøre med gjelden ved en eventuell konkurs? Selskapet skal startes som et aksjeselskap. Kan eventuell gjeld ved konkurs omgjøres til forskudd på arv? Eventuell rente. Jeg taper en del da det er penger fra fond. 2 brødre, de er orientert.

Les mer

Mistet feriedager pga fridager

Publisert: 16.11.2018

Min bedrift har turnusordning, og elektronisk ferieoversikt. Vi kan ikke søke om ferie i en bestemt periode, men søker om individuelle feriedager basert på når vi jobber. Etter en nylig endring i vaktplanen, har jeg nå fått to arbeidsdager inne i en ferie, ettersom jeg ikke spesifikt har søkt om ferie de dagene. De dagene jeg har søkt om, og fått innvilget, er nå fridager, og feriedagene er dermed sporløst forsvunnet. Virker underlig?

Les mer

Får ikke betalt for avtalt arbeidstid

Publisert: 15.11.2018

Jeg jobber som ringevikar i kommune. Arbeidstid er 08.00 - 15.30 mandag-fredag, men vanligvis er vi ferdig før fordi det ikke er nok arbeid. De som er fast ansatt får betalt 08.00 - 15.30 uavhengig om de er der til 15.30 eller de går hjem kl 13.00. Vi som er tilkallingsvikar får kun betalt for den tiden vi er på jobb (selv om arbeidstiden er frem til 15.30 og vi er vikar for en fast ansatt som får betalt full dag). Det står ingenting om dette i Hovedtariffavtalen(som kommunen følger). Er dette lov?

Les mer

Er det lovlig ringe referanser som ikke er oppgitt i CV?

Publisert: 15.11.2018
Emneord:

Er det lovlig ringe referanser som ikke er oppgitt på CV under en jobbsøknadsprosess?

Les mer

Hjelp med butikk som går konkurs

Publisert: 15.11.2018
Emneord: ,

Strømmen er ulovlig slått av. Butikken vil gå konkurs. Kan dere hjelpe meg?

Les mer

Fryse læretid pga sykdom

Publisert: 15.11.2018
Emneord: ,

Er det lovlig å ta permisjon for å fryse læretiden ved fylkeskommunen pga sjukdom og vera sjukemeldt fra jobben i kommunen?

Les mer

Truer med oppsigelse pga høyt sykefravær

Publisert: 15.11.2018

Er ansatt i et 40 % vikariat på en skole som strekker seg fra august til juni neste år. Har de første 3 mnd av vikariatet hatt et sykefravær på ca 50 %. I en medarbeidersamtale får jeg beskjed om at jeg venter en advarsel i posten fordi jeg har et for høyt sykefravær og at de vil se an videre hvordan sykefraværet blir. Beskjeden er at jeg risikerer å få sparken. Kan skolen gjøre dette?

Les mer