Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Sykepenger basert på provisjon

Publisert: 23.03.2020

Jeg er sykemeldt og satt i karantene pga mistanke om coronasmitte. Til vanlig jobber jeg med salg der lønnen er dels timebetalt, men mesteparten av lønnen er basert på provisjon. Har jeg rett på lønn utregnet med gjennomsnitt av de tre siste månedene? Og kan jeg permitteres når jeg allerede er sykemeldt? Når vil permitteringen da tre i kraft?

Les mer

Permittert 60-80%

Publisert: 23.03.2020

Startet i ny jobb 17.2.2020, arbeidsgiver og jeg er enige om 60-80 % permittering fra mandag 23.3. Er dette mulig å gjennomføre iht de nye retningslinjene?

Les mer

Kan ikke jobbe pga smittefare

Publisert: 23.03.2020

Har to jobber, en på Kiwi og en som som tilkallingsvikar som støttekontakt hos bo og omsorgsenter. Har ikke mulighet til å jobbe der pga Kiwi er hovedarbeidsgiver, og kan ikke jobbe pga smitte butikk jeg jobber i. Har jeg rett på penger for de vaktene jeg er satt opp fremover?

Les mer

Rett til fri på røde dager i ny stilling?

Publisert: 23.03.2020

Jeg er fast ansatt i kommunen, jobber dagtid. Dermed fri røde dager osv. Pga korona er jeg for en periode omplassert i en bolig og jobber turnus. Helt ok såklart! Har jeg fortsatt rett på fri ved røde dager? Og hvis jeg jobber, får jeg bare tilleggene eller som om jeg jobber en ekstra dag?

Les mer

Firmaet går ikke med på nedsatt stilling

Publisert: 23.03.2020

Jeg ønsker å gå ned til 80 % stilling, men firmaet jeg jobber for sier de ikke er interessert i deltidsansatte? Hva gjør jeg, og om det kommer til oppsigelse, hvor lang oppsigelselstid har jeg?

Les mer

Forlenget vikariat når man er sykemeldt

Publisert: 23.03.2020

Jeg jobber på sykehus og har vikariat frem til 15/05-20. Jeg har vært sykemeldt siden 17/01-20. Jeg har foreløpig ikke noe kontrakt videre. Jeg er veldig stresset og vil jobbe, men i det samme vil jeg ikke sitte uten jobb hvis jeg ikke får forlenget kontrakt. Hva er best i min situasjon. Bør jeg prøve å jobbe igjen eller være sykemeldt? Har arbeidsgiver rett på å ikke gi meg kontrakt videre fordi jeg er sykemeldt? Og hva hvis de utlyse fast stilling? Og hva med NAV opptjening av sykemelding?

Les mer

Mister vakter i påsken

Publisert: 23.03.2020

Jeg jobber i en bolig innenfor helsetjenesten. Har en fast stilling på 30 %, med jobb hver annen helg. I påsken var jeg tidligere satt opp til 3 nattevakter en helg pluss vanlig dag kveld dag en annen helg. Ser nå at arbeidsgiver har fjernet nattevaktene mine, og har kun 2 dagvakter og 1 kveldsvakt hele mnd. Er dette lov, får jeg fortsatt betalt min faste lønn? Fikk bare beskjed av arbeidsgiver at «det er lite vakter i april.». Kan vaktene mine bare fjernes? Er avhengig av disse pengene.

Les mer

Ønsker å få datter tilbake fra fosterfamilie

Publisert: 23.03.2020

Vi vil gjerne å anke for å få barnet vårt tilbake fra fosterforeldre. Hun er 9 år. Er det mulig å få henne tilbake?

Les mer

Kan barnevernet avslutte hjelpetiltak?

Publisert: 23.03.2020

Jeg har all omsorg for 2 små barn og har foreldreansvaret alene. De har ingen samvær med far. Har ett godt samarbeid med barnevernet, og har pr. dags dato besøkshjem 3 døgn mnd. Selv har jeg en god del psykiske utfordringer og på vei mot ufør. Barna har det bra og blir godt ivaretatt. så barnevernet har villet avslutte avlastningen opptil flere ganger, mens jeg må ha kjempet for å beholde det. Har jeg noen rettigheter for å beholde det som forebyggende fremover også? De har ingen bekymring for omsorgen.

Les mer

Far ønsker å ta barnefordelingssak til retten igjen

Publisert: 23.03.2020

Vi har et forlik, barna har fast bosted hos mor og annenhver helg hos far. Far tok det til retten sist pga jeg flyttet til nabokommunen og mente samtidig at jeg ikke tok vare på barna. Barnevern og alt ble koblet inn, far fikk besøksforbud bla. Så fikk han seg jobb, fant ut at barna ikke kunne bo der allikevel pga dette og det ble forlik. Nå har han mistet jobben og manipulerer nå sønn 10 år til å tro han ikke har det bra hjemme og at han burde bo hos pappa. Har han mulighet til å ta det til retten igjen?

Les mer