Ny likestillings- og diskrimineringslov

Oppdatert: 08.01.2018

Den 1. januar 2018 trådte likestillings- og diskrimineringsloven (lov nr. 51/2017) i kraft. Den nye loven innebærer en samling av fire tidligere lover på området.

Fire lover – nå samlet i én

De fire tidligere likestillings- og diskrimineringslovene er nå samlet i én ny lov. Lovene som er opphevet er: Diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Målet med den nye loven er å styrke diskrimineringsvernet ved å gjøre lovverket mer tilgjengelig for de som har rettigheter og plikter etter loven.

Nytt håndhevingsapparat

Fra 1. januar 2018 trådte også diskrimineringsombudsloven i kraft. Denne loven har etablert et nytt håndhevingsapparat, som har erstattet det tidligere Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings.- og diskrimineringsnemnda. Det nye likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda er organisert på en annen og etter formålet bedre måte enn tidligere.

 

 

Del denne artikkelen: