Tilbakebetaling av trygd – kort frist for tilbakebetaling av trygd

Trygdekontoret kan kreve tilbakebetaling hvis du har fått utbetalt for mye i trygd. Tidsfristen for betaling er kort, og du må som regel betale tilbake, selv om feilen ligger hos trygdekontoret. Advokatene råder deg til å ta en grundig sjekk av utbetalingen. Du bør kontakte trygdekontoret dersom du mener du har fått en ytelse du ikke har krav på.

Det er ikke uvanlig at trygdekontorene utbetaler for mye eller for lite i trygd, enten fordi trygdemottakere oppgir feil opplysninger eller fordi trygdeetaten gjør feil.

For mye utbetalt i trygd?

Det er flere grunner til at trygdemottakere gir feil opplysninger til trygdekontoret. I tillegg til bevisst feilinformasjon er det ikke uvanlig at den trygdede gir feil informasjon fordi han eller hun mangler kunnskap om regelverket eller misforstår reglene. En vanlig feil er at trygdemottakere glemmer å sende melding til trygdekontoret når det skjer endringer i livs – eller inntektssituasjonen.

Når trygdemottakeren har fått for mye utbetalt, behandler trygdekontoret saken og fatter vedtak om at pengene skal betales tilbake. I utgangspunktet må hele beløpet tilbakebetales på en gang, og betalingsfristen er som regel kort. Det er imidertid rom for å snakke med trygdekontoret om en nedbetalingsordning.

Ofte går det flere år før trygdekontoret oppdager at en trygdemottaker har fått for store utbetalinger fordi han eller hun har gitt gale opplysninger, og da kan trygdemottakeren ende opp med å måtte betale tilbake et betydelig beløp. Årsaken til at det kan gå lang tid før feilen oppdages, er at trygdekontoret kontrollerer sin informasjon mot trygdemottakernes selvangivelser.

Spørsmål om tilbakebetaling vil ofte være kompliserte, og det kan være grunner til å kreve reduksjon av beløpet. Kravet kan være foreldet, og det kan hende at årsaken til en for høy utbetaling er feil både hos trygdemottakeren og fra trygdekontorets side. Hvis du får krav om tilbakebetaling, kan du vurdere å kontakte en advokat med erfaring innen trygderett for å få hjelp til å vurdere om trygdekontorets vedtak er korrekt, og om det kan være grunner til å redusere kravet. En advokat kan også hjelpe deg med en eventuell klage.

For lite utbetalt i trygd?

Hvis du har fått mindre utbetalt enn du har krav på, kan du få etterbetalt det du hadde krav på i opptil tre år.  I enkelte situasjoner kan du ha krav på erstatning hvis en feil hos trygdekontoret har ført til at du har fått for lite utbetalt. En advokat med erfaring innen trygderett vil kunne gi deg råd om hvorvidt du har krav på erstatning og hvordan du går frem for å søke erstatning.

Du finner advokater med kompetanse på trygderettigheter på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: