Bidragsytere til www.advokatenhjelperdeg.no

Oppdatert: 24.04.2017

En rekke faglige ressurspersoner blant våre medlemmer og andre har bidratt til utvikling av Advokatenhjelperdeg.no.

Innhold

Advokatforeningen benytter anledningen til å takke alle våre bidragsytere.

Nedenfor følger en liste over våre bidragsytere i alfabetisk rekkefølge:

  • Agerup, Christen Nils
  • Andersen, Tallag
  • Arendt, Torstein
  • Beke, Thor
  • Bjørneset, Kirsti Høegh
  • Bollerud, Audun
  • Botolfsen, Botolf
  • Brekken, Ola
  • Brørby, Harald
  • Bull, Jens
  • Carlsen, Knut Morten
  • Davidsen, Erik
  • Elgesem, Frode
  • Erikstad, Stein
  • Espegren, Arild
  • Falkanger, Marit
  • Fosmark, Per Racin
  • Frigland, Einar
  • Fæhn, Ola
  • Gjertsen, Anette Mittet
  • Hansteen, Christopher
  • Haraldsen, Axel
  • Haraldsen, Haakon I.
  • Haugstad, Hans
  • Heikvam, Svein Egil
  • Hexeberg, Stein Chr.
  • Heyerdahl, Kristel
  • Hjort, Jens Johan
  • Hjort, Helge
  • Holo, Lars
  • Holst, Anne
  • Holst, Anne Landsverk
  • Hove, Harald
  • Humlen, Arild
  • Jensen, Henrik
  • Jerstad, Carl Aasland
  • Johannessen, Espen
  • Johnsen, Stein Birger
  • Kjølberg, Gunn-Mari
  • Kopstad, Knut
  • Kolbjørnsen, Jan
  • Kraugerud, Bente
  • Kvernberg, Bjørn
  • Landmark, Magnus
  • Larsen, Grethe
  • Lyngholt, Ove Christian
  • Madsen, Leif Petter
  • Martinsen, Stein Åge
  • Mellbye, Halfdan
  • Moestue, Christina Malene
  • Mæland, Ola
  • Ness, Jan Gunnar
  • Nesset, Willy
  • Nilsen, Jan Erik
  • Nyfløt, Ole
  • Nygard, Ola
  • Opperud, Haakon
  • Palmer, Odd Hugo
  • Poulsen, Benedikte
  • Randen, Marte
  • Raugland, Vidar
  • Reiersen, Nina
  • Rekve, Tor
  • Rieber-Mohn, Carl Konow
  • Ringnes, Arne
  • Rognlien, Knut
  • Ryssdal, Anders
  • Samer, Ulf
  • Schistad, Sverre-Bernt
  • Selbo, Rune
  • Skaslien, Knut
  • Sondov, Truls
  • Steen, Sven Iver
  • Strandenæs, Harald
  • Sundet, Johannes
  • Sætre, Gunnar
  • Veierød, Kristin
  • Vihovde, Hilde
  • Vik, Ragnar
  • Wahlberg, Lars Erik
  • Wahl-Larsen, Karl
  • Westby, Eva
  • Wishman, Carl-Cristian
  • Østensen, Ragnar
  • Øverberg, Ole Kristen

Vi takker også for bidrag fra:

  • Friluftsrådenes Landsforbund
  • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
  • Huseiernes Landsforbund
  • Norsk Pasientforening
  • Den norske Revisorforening (Naturalytelser fra A til Å)

Styringsgruppe har vært Arbeidsutvalget i Advokatforeningen:

  • Anders Ryssdal (leder)
  • Bjørn Borg (nestleder)
  • Randi Birgitte Bull

Prosjektgruppen har bestått av:

  • Prosjektleder Vegard Fløtre, Advokatforeningen
  • Generalsekretær Merete Smith, Advokatforeningen
  • Informasjonssjef Sigrid Elsrud, Advokatforeningen
  • Rådgiver Cecilie Norland, Norland & Christiansen
  • Rådgiverne Pål Nedregotten, Nucleus / Ove Dalen, Origo
Del denne artikkelen: