Bidragsytere til www.advokatenhjelperdeg.no

Oppdatert: 24.04.2017

En rekke faglige ressurspersoner blant våre medlemmer og andre har bidratt til utvikling av Advokatenhjelperdeg.no.

Innhold

Advokatforeningen benytter anledningen til å takke alle våre bidragsytere.

Nedenfor følger en liste over våre bidragsytere i alfabetisk rekkefølge:

 • Agerup, Christen Nils
 • Andersen, Tallag
 • Arendt, Torstein
 • Beke, Thor
 • Bjørneset, Kirsti Høegh
 • Bollerud, Audun
 • Botolfsen, Botolf
 • Brekken, Ola
 • Brørby, Harald
 • Bull, Jens
 • Carlsen, Knut Morten
 • Davidsen, Erik
 • Elgesem, Frode
 • Erikstad, Stein
 • Espegren, Arild
 • Falkanger, Marit
 • Fosmark, Per Racin
 • Frigland, Einar
 • Fæhn, Ola
 • Gjertsen, Anette Mittet
 • Hansteen, Christopher
 • Haraldsen, Axel
 • Haraldsen, Haakon I.
 • Haugstad, Hans
 • Heikvam, Svein Egil
 • Hexeberg, Stein Chr.
 • Heyerdahl, Kristel
 • Hjort, Jens Johan
 • Hjort, Helge
 • Holo, Lars
 • Holst, Anne
 • Holst, Anne Landsverk
 • Hove, Harald
 • Humlen, Arild
 • Jensen, Henrik
 • Jerstad, Carl Aasland
 • Johannessen, Espen
 • Johnsen, Stein Birger
 • Kjølberg, Gunn-Mari
 • Kopstad, Knut
 • Kolbjørnsen, Jan
 • Kraugerud, Bente
 • Kvernberg, Bjørn
 • Landmark, Magnus
 • Larsen, Grethe
 • Lyngholt, Ove Christian
 • Madsen, Leif Petter
 • Martinsen, Stein Åge
 • Mellbye, Halfdan
 • Moestue, Christina Malene
 • Mæland, Ola
 • Ness, Jan Gunnar
 • Nesset, Willy
 • Nilsen, Jan Erik
 • Nyfløt, Ole
 • Nygard, Ola
 • Opperud, Haakon
 • Palmer, Odd Hugo
 • Poulsen, Benedikte
 • Randen, Marte
 • Raugland, Vidar
 • Reiersen, Nina
 • Rekve, Tor
 • Rieber-Mohn, Carl Konow
 • Ringnes, Arne
 • Rognlien, Knut
 • Ryssdal, Anders
 • Samer, Ulf
 • Schistad, Sverre-Bernt
 • Selbo, Rune
 • Skaslien, Knut
 • Sondov, Truls
 • Steen, Sven Iver
 • Strandenæs, Harald
 • Sundet, Johannes
 • Sætre, Gunnar
 • Veierød, Kristin
 • Vihovde, Hilde
 • Vik, Ragnar
 • Wahlberg, Lars Erik
 • Wahl-Larsen, Karl
 • Westby, Eva
 • Wishman, Carl-Cristian
 • Østensen, Ragnar
 • Øverberg, Ole Kristen

Vi takker også for bidrag fra:

 • Friluftsrådenes Landsforbund
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Huseiernes Landsforbund
 • Norsk Pasientforening
 • Den norske Revisorforening (Naturalytelser fra A til Å)

Styringsgruppe har vært Arbeidsutvalget i Advokatforeningen:

 • Anders Ryssdal (leder)
 • Bjørn Borg (nestleder)
 • Randi Birgitte Bull

Prosjektgruppen har bestått av:

 • Prosjektleder Vegard Fløtre, Advokatforeningen
 • Generalsekretær Merete Smith, Advokatforeningen
 • Informasjonssjef Sigrid Elsrud, Advokatforeningen
 • Rådgiver Cecilie Norland, Norland & Christiansen
 • Rådgiverne Pål Nedregotten, Nucleus / Ove Dalen, Origo
Del denne artikkelen: