Advokatforeningen er en medlemsforening for advokater/advokatfullmektiger

Oppdatert: 06.12.2016

Advokatforeningen er en medlemsforening som organiserer advokater og advokatfullmektiger.

Innhold

Ca. 90 prosent av alle norske advokater og advokatfullmektiger er medlemmer av Advokatforeningen. Foreningen har i overkant av 7500 aktive medlemmer.

Advokatforeningen ble stiftet i 1908 og har som formål:

  • Virke for rett og rettssikkerhet
  • Sikre en uavhengig advokatprofesjon med høy kvalitet i yrkesutøvelsen
  • Fremme god advokatskikk
  • Ivareta medlemmenes interesser og utvikle godt samarbeid mellom medlemmene

Viktige oppgaver:

  • Advokatforeningen videreutvikler Regler for god advokatskikk.
  • Advokatforeningen har ansvaret for et disiplinærsystem som behandler salærklager og klager på brudd på Regler for god advokatskikk.
  • Advokatforeningen tilrettelegger for faglig oppdatering gjennom Juristenes Utdanningssenter og pålegger sine medlemmer å ta etterutdanning.

Kontaktinformasjon  

Advokatforeningen Besøks- og postadresse:
Juristenes Hus
Kristian Augusts gate 9
0164 Oslo
Tlf.: 22 03 50 50
Faks: 22 11 53 25
E-post: post@advokatforeningen.no
Internett: www.advokatforeningen.no

Del denne artikkelen: